Skip to main content
 

Mooie afspraken PTOW bij VMSW

Hieronder zijn de punten waarover een mooi akkoord werd bekomen rond PTOW. De ingang/start van PTOW werd samen met de vakorganisaties vastgelegd in de maand september/oktober. 

Lees verder

Acties bij de FOD Financiën

Al geruime tijd wordt het personeel van Financiën geconfronteerd met de gevolgen van de besparingen van de federale regering met een verslechtering van de werkomstandigheden voor gevolg.  Aangezien hun stem niet gehoord werd zijn er recent acties gevoerd in Brussel, Zaventem en Charleroi om de aandacht te trekken van de minister en de burgers op deze problemen.

Lees verder

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!