Skip to main content

Acties bij de FOD Financiën

Al geruime tijd wordt het personeel van Financiën geconfronteerd met de gevolgen van de besparingen van de federale regering met een verslechtering van de werkomstandigheden voor gevolg.  Aangezien hun stem niet gehoord werd zijn er recent acties gevoerd in Brussel, Zaventem en Charleroi om de aandacht te trekken van de minister en de burgers op deze problemen.

 

Als gevolg daarvan kwam er een constructieve dialoog op gang, maar op een belangrijk punt kregen we nog altijd geen concreet antwoord: de aanwervingen.

Bijgevolg zullen er nog acties volgen op 19 juni in Luik en Charleroi en op 26 juni in Brussel. Het is de bedoeling de hinder voor het publiek tot een minimum te beperken maar enige verstoring van de diensten valt niet uit te sluiten.

Ter herinnering onze eisen:

  • STOP het banenverlies bij de FOD Financiën! Om een kwaliteitsvolle service te bieden is meer personeel nodig.
  • Redelijke arbeidsomstandigheden!
  • Kwaliteitsvolle, aangepaste, gespecialiseerde opleidingen!
  • Het einde van de verplichte polyvalentie in alle administraties!
  • De erkenning dat de douaniers een zwaar beroep uitoefenen en dat ze beroepsrisico's lopen!
  • Een rechtvaardige en doorzichtige regelgeving op het vlak van de mutaties!
  • Een degelijke bezoldiging voor de geleverde inspanningen!
  • Een rechtvaardige fiscaliteit!

Aimé Truyens