Skip to main content

Pensioen

Statutaire personeelsleden hebben recht op een overheidspensioen. Contractuele personeelsleden volgen de pensioenen van de privésector. Dit pensioen is opmerkelijk lager. Dit is de hoofdreden waarom uw vakbond er naar streeft om zoveel mogelijk personeel statutair te krijgen.

Meer info: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator