Skip to main content

Welzijn en preventie

Welzijn op het werk omvat alle maatregelen die een gezonde en veilige werkomgeving creëren.

Anders gezegd dient er een preventieve aanpak van veiligheid en gezondheid te zijn op je werkplek, zodat mogelijke risico’s uitgesloten worden. Elke Belgische werkgever is verplicht om een welzijnsbeleid te voeren, dus ook de overheid.

Plichten werkgever

Elke werkgever is verplicht om een welzijnsbeleid te voeren én om een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk te hebben.
De dienst geeft zowel aan de werkgever als aan de werknemers advies over de toepassing van de regelgeving over het welzijn op het werk.
  • de risico’s analyseren
  • ongevallen en incidenten bestuderen
  • de oorzaken van beroepsziekten analyseren
  • psychosociale factoren verbonden aan de arbeid onderzoeken
  • advies verlenen over de organisatie van de arbeidsplaats
  • advies verlenen over de hygiëne op de arbeidsplaats en sociale voorzieningen
  • ter beschikking staan voor vragen van werkgever, hiërarchische lijn, werknemers
  • interne noodprocedures uitwerken
  • gezondheidstoezicht op de werknemers uitvoeren: gezondheidstoestand evalueren, aangepaste werkmethodes en -posten voorstellen, beroepsziekten opsporen
  • samenwerken met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in het kader van de risicoanalyse en de invoering van preventiemaatregelen
Aarzel dus niet als personeelslid om je lokale preventieadviseur aan te spreken over één van bovenstaande thema’s.

Bijkomend

Bijkomend kan je met problemen die niet opgelost geraken via de preventieadviseur (die enkel een adviserende rol heeft) ook te rade gaan bij je lokale afgevaardigde.
Deze kan het probleem (als het geen individueel geval is) aanbrengen op het comité ter preventie en bescherming van de werknemer (CPBW).
Dit is een vergadering tussen de hiërarchische meerdere en de syndicale organisaties waar problemen rond arbeidsveiligheid en hygiëne besproken kunnen worden en waar ook een jaarlijks actieplan (JAP) en globaal preventieplan (GPP) opgesteld dient te worden.