Skip to main content

Sociale Dienst Vlaamse Overheid

De sociale dienst werd opgericht in 1991 ter bevordering van het welzijn van haar personeelsleden en hun naasten. Hij tracht met bescheiden middelen toch een gevarieerd activiteitenpakket aan te bieden aan zijn gerechtigden. De sociale dienst bevordert het welzijn van zijn klanten zodat zij beter kunnen functioneren in hun privé, werk- en sociale omgeving. Klanten zijn begunstigden: gerechtigden (actieve + gepensioneerde personeelsleden) en hun gezinsleden (partner en/of kinderen ten laste).

Het overgrote deel van de personeelsleden van de Vlaamse overheid is gerechtigde van deze sociale dienst en kan dus genieten van hun dienstverlening. Uitzondering hierop zijn een aantal agentschappen met rechtspersoonlijkheid, die er voor geopteerd hebben te werken met een eigen sociale dienst met dan ook een verschillend dienstverleningspakket. Voorbeelden hiervan zijn de VDAB, VAPH, Kind & Gezin, Waterwegen & Zeekanalen, VLM, …

Het beleid van de VZW wordt gestuurd door een paritair samengestelde raad van bestuur en algemene vergadering.
De vereniging telt 36 stemgerechtigde leden die samen de algemene vergadering vormen:

  • 18 personeelsleden, aangesteld door de representatieve vakorganisaties (6 voor elk)
  • 18 personeelsleden, aangesteld door de Vlaamse Regering.

Voor ieder beleidsdomein wordt minstens een mannelijk en vrouwelijk personeelslid voorgedragen en minstens één personeelslid aangesteld als lid van de algemene vergadering.

De sociale dienst wordt bestuurd door een raad van bestuur die paritair is samengesteld en 18 stemgerechtigde leden telt:

  • 9 leden worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, aangesteld door de representatieve vakorganisaties (3 voor elk)
  • 9 leden worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, aangesteld door de Vlaamse Regering

Elke groep wijst zijn eigen leden aan.

De raad van bestuur kiest de voorzitter onder de leden die werden voorgedragen door de representatieve vakorganisaties. Het voorzitterschap wordt tweejaarlijks afwisselend waargenomen door een vertegenwoordiger van een andere representatieve vakorganisatie. Vanaf 25/6/2013 oefent ACOD Overheidsdiensten voor een periode van 2 jaar het voorzitterschap uit.

Het beheer van de VZW Sociale dienst heeft binnen onze vakbond steeds een belangrijke plaats ingenomen en wij zijn dan ook zeer actief binnen de algemene vergadering, raad van bestuur, werkgroepen en de CIHV(Commissie Individuele HulpVerlening). Bovendien hebben wij ook een uitgebreide fractie, waarin wij deze vergaderingen grondig voorbereiden.

Jurgen Van Lysebetten is fractievoorzitter. Hij zetelt in de Raad van Bestuur, Algemene Vergadering en volgt alle werkgroepen op. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Esther Van Laerhoven zetelt in Raad van Bestuur, Algemene Vergadering en de volgende werkgroepen: Colloquium – Medische Zaken – Sint.  Ze is plaatsvervanger voor Jurgen in de CIHV. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

De Algemene vergadering wordt aangevuld met:

  • Tilly Troost:  werkgroep: medische zaken
  • Tom Van de Velde  die volgende werkgroepen opvolgt: Begroting – Communicatie- Vakantie en Vrije Tijd
  • Tinne De Koninck: Communicatie – Vakantie en Vrije Tijd