Skip to main content

Sociale Dienst Federale Overheid

In tegenstelling tot de Vlaamse overheid bestaat er in de federale overheid geen overkoepelende sociale dienst. Iedere federale administratie heeft haar eigen sociale dienst. Iedere sociale dienst heeft een eigen bestuur. Hierin zetelen een aantal personeels-leden namens de administratie en een aantal personeelsleden namens de vakbonden. De steunverlening verschilt van de ene sociale dienst tot een andere. Dit komt vooral door de financiële middelen die betrokken administratie ter beschikking stelt aan de werking van de sociale dienst.

De steunverlening kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:
  • Sociale informatie – doorverwijzing naar bevoegde instanties,…
  • Morele hulpverlening – individuele consultaties bij persoonlijke problemen,…
  • Financiële steun – tussenkomsten in medische kosten, renteloze leningen,…
  • Ondersteuning personeelsactiviteiten
  • Uitbating personeelsrefter
  • Kinderopvang in schoolvakanties

Men neemt best contact met de eigen sociale dienst om het aanbod van de Sociale dienst in de eigen federale overheid te kennen.