Skip to main content

Ondersectoren


Kanselarij van de Eerste Minister

Contactpersoon:

Valerie Demeulemeester
Federaal secretaris
02 226 13 45
0474 75 27 43
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beleid en Ondersteuning

Contactpersoon:

Valerie Demeulemeester
Federaal secretaris
02 226 13 45
0474 75 27 43
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • P&O
 • Budget en beheerscontrole
 • ICT

Wetenschappelijke Instellingen

Contactpersonen:

Valerie Demeulemeester
Federaal secretaris
02 226 13 45
0474 75 27 43
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kurt Lemmens
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
02 741 72 11
 • POD Wetenschapsbeleid
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
 • Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
 • Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
 • Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
 • Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie
 • Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
 • Koninklijke Sterrenwacht van België
 • Algemeen Rijksarchief
 • Koninklijke Bibliotheek van België
 • Instituut voor het Kunstpatrimonium
 • Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij
 • Koninklijk Legermuseum

Regie der Gebouwen

Contactpersonen:

Valerie Demeulemeester
Federaal secretaris
02 226 13 45
0474 75 27 43
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Financiën

Justitie

Sociale dienst
De sociale dienst biedt u de nodige hulp en bijstand om bepaalde problemen van sociale en persoonlijke aard proberen op te lossen. Op uw vraag staat het team klaar met een luisterend oor in moeilijke situaties.
U kan hier terecht met vragen in verschillende domeinen:

 • sociaal
 • financieel
 • andere

Het aanbod van de sociale dienst bestaat uit:

 • contact opnemen (e-mail, telefoon, op de sociale dienst)
 • bezoeken aan huis of op het werk
 • sociale begeleiding
 • advies bij moeilijkheden waaraan u het hoofd moet bieden en, indien nodig, doorverwijzing naar externe diensten of personen
 • een financiële tussenkomst, in specifieke situaties en onder bepaalde voorwaarden
 • voordelige toegangstickets voor pretparken

De sociale dienst bestaat uit technisch experts sociale zaken (maatschappelijk assistenten), bijgestaan door een team administratieve medewerkers.
De adviesraad brengt een advies uit over elke aanvraag voor financiële hulp alsook over de organisatie van de activiteiten van de sociale dienst. Dit paritair samengestelde comité bestaat uit afgevaardigden van de administratie en van syndicale organisaties.
De tussenkomst van de sociale dienst en de behandeling van de gegevens die u doorgeeft gebeurt steeds met strikt respect voor vertrouwelijkheid en bescherming van de privé-levenssfeer. De dienst behoudt zich wel het recht elke informatie die noodzakelijk is voor de behandeling van uw vraag, na te trekken.

Tucht – Raad van Beroep
Tuchtregeling FOD Justitie, gevangenissen en centrale diensten
Via https://fedweb.belgium.be/nl/evaluatie/tuchtregeling vind je alle informatie over de tuchtregeling
Voor de rechterlijke organisatie, griffies en parketten gelden andere regels.
Via volgende link vind je meer informatie over het directiecomité van de FOD Justitie http://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/voorzitter_en_directiecomite

1. Griffies en Parketten – Rechterlijke Orde
Raad van beroep
Tuchtrechtbanken voor de rechterlijke orde
De tuchtvorderingen ten aanzien van magistraten en gerechtelijk personeel worden geregeld volgens welbepaalde regels. Dit regelgevende kader krijgt vorm in de wet van 15 juli 2013, bekendgemaakt op 25 juli 2013.
Vanaf 1 september 2014 spreken niet-permanente rechtbanken (te Namen en te Gent) de tuchtsancties uit die aan magistraten en aan leden van het gerechtelijk personeel worden opgelegd.
Zij zullen de tuchtbeslissingen nemen, met uitzondering van de afzetting, waarvoor de Koning krachtens de Grondwet bevoegd is, en van de door de korpschef uitgesproken lichte tuchtstraf.

Twee rechtbanken en twee rechtbanken in hoger beroep.
Er worden een Franstalige tuchtrechtbank (ook bevoegd voor de rechtspleging in verband met Duitstaligen) en een Nederlandstalige tuchtrechtbank opgericht, alsook twee tuchtrechtbanken in hoger beroep.
Die niet-permanente rechtscolleges worden samengesteld uit twee magistraten, een assessor en een stafhouder. De assessoren worden aangewezen uit de leden van de zittende magistratuur, de leden van het openbaar ministerie en het gerechtelijk personeel.
De nieuwe wet legt overigens termijnen van rechtspleging op aan de korpschefs en aan de tuchtrechtbanken. Zo bepaalt de nieuwe wet dat het vonnis, op enkele uitzonderingen na, binnen twee maanden na de eerste zitting moet volgen.

Contactpersoon:

1. Justitie
Contactpersoon:
Ella Neirinck
0472 41 72 88
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Gevangenissen
Contactpersoon:
Robby De Kaey
Federaal secretaris
0497 27 37 10
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3. Centrale diensten
Contactpersoon:
Robby De Kaey
Federaal secretaris
0497 27 37 10
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Economie, KMO, Middenstand en Energie

Contacteprsonen:

Tony Six
Federaal secretaris
02 508 58 57
0498 48 27 71
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Peter Vanderhaeghen
0473 85 64 46
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Guy Dekoster
0477 49 77 51
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

POD Duurzame ontwikkeling

Binnenlandse Zaken

Contactpersonen:

Federaal secretaris
Tony Six
Federaal secretaris
0498 48 27 71
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter FTC Binnenlandse Zaken
Jean-Yves Marchal
0497 25 92 66
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vicevoorzitters FTC Binnenlandse Zaken
Niels Jacobs
0494 70 50 05
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Claude Ravet
0471 25 64 35
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissie Civiele Bescherming
Joëlle Brouillard
0472 68 81 71
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissie 112
Jean-Yves Marchal
0497 25 92 66
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Crisiscentrum
Jean-Yves Marchal
0497 25 92 66
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissie Brussel
Jean-Yves Marchal
0497 25 92 66
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissie Gesloten centra
Niels Jacobs
0494 70 50 05
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Instellingen en bevolking
Mario Tack
0497 85 61 35
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen
Jean-Yves Marchal
0497 25 92 66
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Raad van Vreemdelingenbetwisting
Vaste commissie taaltoezicht
Delphine Piraux
0472 54 13 79
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Federale diensten van de gouverneur
Jean-Yves Marchal
0497 25 92 66
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Raad van State
Hugues Ladrière
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veiligheid en preventie
www.lrbacod.be

Buitenlandse Zaken

Contactpersonen:

Kurt Sissau
Federaal secretaris
0476 73 82 12
02 226 13 44
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

FOD Buitenlandse zaken:

Belgische Technische Coöperatie (BTC):
Marleen Bosmans
02 505 37 65
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mobiliteit en Vervoer

Contacteprsonen:

Robby De Kaey
Federaal secretaris
0497 27 37 10
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
David Sijmons
0477 58 14 71
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cel Ex RMT

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Contacteprsonen:

Kurt Sissau
Federaal secretaris
02 226 13 44
0476 73 82 12
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (WASO):
Olivier Vanloo
0499 98 01 70
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen

Volksgezondheid

Contacteprsonen:

Kurt Sissau
Federaal secretaris
0476 73 82 12
02 226 13 44
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

FOD Volksgezondheid:
Livia Vandensteen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV):
Alain Van Deuren
02 642 53 20
0478/380.830
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA):
Riet Geeroms
02 379 05 41
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sociale dienst VZW:
Livia Vandensteen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sociale Zekerheid

Contactpersonen:

Kurt Sissau
Federaal secretaris
02 226 13 44
0476 73 82 12
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

FOD Sociale Zekerheid:
Johan Schaerlaken
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

POD Maatschappelijke Integratie:
Jo Locquet
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0478 60 16 01

Defensie

De ondersector militairen hebben een apart syndicaal statuut op basis van de Wet van 11 juli 1978, hierdoor wordt alles wat betreft rechten en plichten apart onderhandeld en overlegd en telkens in specifieke wettelijke bepalingen (Wetteksten & KB's en MB,s) hernomen.

1. Welzijn en Preventie

Defensie beschikt over een eigen interne preventiestructuur (IDPBW), als ook over een eigen interne arbeidsgeneeskundige dienst.

Binnen Defensie wordt het overleg over welzijn op het werk voor het militair personeel gevoerd op twee niveaus: op niveau van de Defensiestaf en op lokaal vlak.

Op niveau van de Defensiestaf is het hoog overlegcomité welzijn (HOC WB) actief.

Het lokaal overleg over het welzijn op het werk wordt gevoerd op niveau van 23 territoriale gebieden; de zogenaamde kwartiergroeperingen (Kw Gpg) voor basisoverleg. De militaire BOC voor deze gebieden werden vanaf 30 juni 2005 informeel opgestart. Ook het burgerpersoneel Defensie zetelt in het HOC WB en de BOC's.

2. Vertrouwenspersonen

Daar Defensie over een interne dienst preventie beschikt werd er in deze dienst een netwerk van vertrouwenspersonen (VP) en vertrouwenspersonen Plus (VP +) opgericht. De VP's vervullen hun taak in de eerste instantie binnen de kwartiergroepering - niveau BOC, waarvan hun eenheid afhangt. Op die manier streeft Defensie ernaar dat de VP's dicht bij de werkvloer staan en gemakkelijk toegankelijk zijn voor het personeel.
Daarnaast beschikt Defensie ook over centrale vertrouwenspersonen die tewerkgesteld zijn bij de Sectie Bemiddeling van de Dienst Klachtenmanagement van Defensie (DKM Def).

De vertrouwenspersonen VP+ staat de plaatselijke autoriteit en zijn hiërarchische lijn bij inzake de toepassing van de psychosociale risicoanalyses. Hij heeft in dit kader een adviserende functie T.o.v. de plaatselijke autoriteit.

3. Raad van Beroep

Militairen vallen onder een apart statuut en in dit statuut (Wet G1) zijn er beroepsmogelijkheden voorzien, waarbij een militair zich kan laten bijstaan in het kader van tuchtprocedures, voorstel ontslagprocedures, statutaire maatregelen, evaluatie - en deliberatiecommissies, ...
Voor meer inlichtingen neem je best contact op met uw lokale afgevaardigde of met het bestendig secretariaat militairen.

4. Sociale dienst

De sociale dienst voor Defensie bevindt zich op CDSCA (Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie) Wanneer je een vraag of probleem hebt kan je best de Sociale Dienst (SSD) contacteren via de regionale diensten en via een uitgebreid aanbod aan permanenties in de eenheden. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de sociale dienst: http://cdsca-ocasc.be/nl/sociale-dienst

5. MEDEX

Militairen hebben een eigen systeem (MCGR of MC(B)GR) , wanneer iemand langdurig ziek is of een arbeidsongeval gehad heeft. MEDEX is niet bevoegd voor militair personeel. Wanneer iemand na langdurige ziekte of herstel na ongeval dient te verschijnen voor de Medische Commissie Geschiktheid en Reform, dan kan hij of zij best contact opnemen met het bestendig secretariaat militairen!
De MCGR-commissie zal in de eerste plaats bekijken of dat de militair nog een militaire functie kan uitoefenen binnen Defensie. Voor de rest raden wij aan, wanneer er problemen en vragen zijn, om contact te nemen met de bestendig secretarissen of de lokale afgevaardigden die terug te vinden zijn op de website: http://www.acod-defensie.be/

Militair personeel Defensie

Burgerpersoneel Defensie
Fort van Breendonk

Contactpersonen:
Tony SIX
Federaal secretaris
02 508 58 71
0498 48 27 71
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Robby HUYSMANS
Bestendig Secretaris
0494 71 00 83
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Natasja Gaytant
Bestendig Secretaris

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Susy LUYTEN
Stafmedewerker
0486 79 24 39
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nationaal Geografisch Instituut

Contactpersonen:
Tony SIX
Federaal secretaris
0498 48 27 71
02 508 58 57
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Christian PANNEEL
Afgevaardigde
0474 63 10 31
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CDSCA
Contactpersonen:
Tony SIX
Federaal secretaris
02 508 58 71
0498 48 27 71
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Nationale Loterij

Contactpersonen:

Kurt Sissau
Federaal secretaris
02 226 13 44
0476 73 82 12
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vincent Lempereur
02 238 47 43
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Federaal Parlement en Diensten die er van afhangen

Contactpersonen:

Valerie Demeulemeester
Federaal secretaris
02 226 13 45
0474 75 27 43
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marcus Van Der Snickt
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parastatalen

Contacteprsonen:
 
Robby De Kaey
Federaal secretaris
0497 27 37 10
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Federale Pensioendienst
Frank Mulleman
afgevaardigde
0486 67 44 54
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

HVW
Rik Canniere
Afgevaardigde
056 74 52 80
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

HZIV
Yolande Thysen
Afgevaardigde
0473 26 95 02
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

RIZIV
Sabine Schepens
Afgevaardigde
0497 51 33 24
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

RSVZ
Stephane Christiaens
Afgevaardigde
0496 87 58 33
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

RVA
Sebastian Vanhooren
Afgevaardigde
0474 27 20 70
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

FAVV
Thomas Maelfait
Afgevaardigde
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

FEDASIL voor de centra in Vlaanderen
Agnes Aerts
0477 84 76 55
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor de Parastatalen zonder werkzetel in Vlaanderen neem je best contact met:
ACOD Parastatalen
Congresstraat 17-19
1000 Brussel

Overheidsdiensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Contactpersoon:

Valerie Demeulemeester
Federaal secretaris
02 226 13 45
0474 75 27 43
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rudi Arron
02 204 20 37
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Interfederaal Korps Inspectie van Financiën

Contactpersoon:

Valerie Demeulemeester
Federaal secretaris
02 226 13 45
0474 75 27 43
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.