Skip to main content

Ondersectoren


 • Kanselarij van de Eerste Minister

  Contactpersoon:

  Valerie Demeulemeester
  Federaal secretaris
  02 226 13 45
  0474 75 27 43
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Beleid en Ondersteuning

  Contactpersoon:

  Valerie Demeulemeester
  Federaal secretaris
  02 226 13 45
  0474 75 27 43
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • P&O
  • Budget en beheerscontrole
  • ICT
 • Wetenschappelijke Instellingen

  Contactpersonen:

  Valerie Demeulemeester
  Federaal secretaris
  02 226 13 45
  0474 75 27 43
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Kurt Lemmens
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  02 741 72 11
  • POD Wetenschapsbeleid
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
  • Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
  • Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
  • Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
  • Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie
  • Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
  • Koninklijke Sterrenwacht van België
  • Algemeen Rijksarchief
  • Koninklijke Bibliotheek van België
  • Instituut voor het Kunstpatrimonium
  • Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij
  • Koninklijk Legermuseum
 • Regie der Gebouwen

  Contactpersonen:

  Valerie Demeulemeester
  Federaal secretaris
  02 226 13 45
  0474 75 27 43
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 • Financiën

 • Justitie

  Sociale dienst
  De sociale dienst biedt u de nodige hulp en bijstand om bepaalde problemen van sociale en persoonlijke aard proberen op te lossen. Op uw vraag staat het team klaar met een luisterend oor in moeilijke situaties.
  U kan hier terecht met vragen in verschillende domeinen:

  • sociaal
  • financieel
  • andere

  Het aanbod van de sociale dienst bestaat uit:

  • contact opnemen (e-mail, telefoon, op de sociale dienst)
  • bezoeken aan huis of op het werk
  • sociale begeleiding
  • advies bij moeilijkheden waaraan u het hoofd moet bieden en, indien nodig, doorverwijzing naar externe diensten of personen
  • een financiële tussenkomst, in specifieke situaties en onder bepaalde voorwaarden
  • voordelige toegangstickets voor pretparken

  De sociale dienst bestaat uit technisch experts sociale zaken (maatschappelijk assistenten), bijgestaan door een team administratieve medewerkers.
  De adviesraad brengt een advies uit over elke aanvraag voor financiële hulp alsook over de organisatie van de activiteiten van de sociale dienst. Dit paritair samengestelde comité bestaat uit afgevaardigden van de administratie en van syndicale organisaties.
  De tussenkomst van de sociale dienst en de behandeling van de gegevens die u doorgeeft gebeurt steeds met strikt respect voor vertrouwelijkheid en bescherming van de privé-levenssfeer. De dienst behoudt zich wel het recht elke informatie die noodzakelijk is voor de behandeling van uw vraag, na te trekken.

  Tucht – Raad van Beroep
  Tuchtregeling FOD Justitie, gevangenissen en centrale diensten
  Via https://fedweb.belgium.be/nl/evaluatie/tuchtregeling vind je alle informatie over de tuchtregeling
  Voor de rechterlijke organisatie, griffies en parketten gelden andere regels.
  Via volgende link vind je meer informatie over het directiecomité van de FOD Justitie http://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/voorzitter_en_directiecomite

  1. Griffies en Parketten – Rechterlijke Orde
  Raad van beroep
  Tuchtrechtbanken voor de rechterlijke orde
  De tuchtvorderingen ten aanzien van magistraten en gerechtelijk personeel worden geregeld volgens welbepaalde regels. Dit regelgevende kader krijgt vorm in de wet van 15 juli 2013, bekendgemaakt op 25 juli 2013.
  Vanaf 1 september 2014 spreken niet-permanente rechtbanken (te Namen en te Gent) de tuchtsancties uit die aan magistraten en aan leden van het gerechtelijk personeel worden opgelegd.
  Zij zullen de tuchtbeslissingen nemen, met uitzondering van de afzetting, waarvoor de Koning krachtens de Grondwet bevoegd is, en van de door de korpschef uitgesproken lichte tuchtstraf.

  Twee rechtbanken en twee rechtbanken in hoger beroep.
  Er worden een Franstalige tuchtrechtbank (ook bevoegd voor de rechtspleging in verband met Duitstaligen) en een Nederlandstalige tuchtrechtbank opgericht, alsook twee tuchtrechtbanken in hoger beroep.
  Die niet-permanente rechtscolleges worden samengesteld uit twee magistraten, een assessor en een stafhouder. De assessoren worden aangewezen uit de leden van de zittende magistratuur, de leden van het openbaar ministerie en het gerechtelijk personeel.
  De nieuwe wet legt overigens termijnen van rechtspleging op aan de korpschefs en aan de tuchtrechtbanken. Zo bepaalt de nieuwe wet dat het vonnis, op enkele uitzonderingen na, binnen twee maanden na de eerste zitting moet volgen.

  Contactpersoon:

  1. Justitie
  Contactpersoon:
  Ella Neirinck
  0472 41 72 88
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  2. Gevangenissen
  Contactpersoon:
  Robby De Kaey
  Federaal secretaris
  0497 27 37 10
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  3. Centrale diensten
  Contactpersoon:
  Robby De Kaey
  Federaal secretaris
  0497 27 37 10
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Economie, KMO, Middenstand en Energie

  Contacteprsonen:

  Tony Six
  Federaal secretaris
  02 508 58 57
  0498 48 27 71
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Peter Vanderhaeghen
  0473 85 64 46
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Guy Dekoster
  0477 49 77 51
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  POD Duurzame ontwikkeling

 • Binnenlandse Zaken

  Contactpersonen:

  Federaal secretaris
  Tony Six
  Federaal secretaris
  0498 48 27 71
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Voorzitter FTC Binnenlandse Zaken
  Jean-Yves Marchal
  0497 25 92 66
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Vicevoorzitters FTC Binnenlandse Zaken
  Niels Jacobs
  0494 70 50 05
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Claude Ravet
  0471 25 64 35
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Commissie Civiele Bescherming
  Joëlle Brouillard
  0472 68 81 71
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Commissie 112
  Jean-Yves Marchal
  0497 25 92 66
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Crisiscentrum
  Jean-Yves Marchal
  0497 25 92 66
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Commissie Brussel
  Jean-Yves Marchal
  0497 25 92 66
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Commissie Gesloten centra
  Niels Jacobs
  0494 70 50 05
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Instellingen en bevolking
  Mario Tack
  0497 85 61 35
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen
  Jean-Yves Marchal
  0497 25 92 66
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Raad van Vreemdelingenbetwisting
  Vaste commissie taaltoezicht
  Delphine Piraux
  0472 54 13 79
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

  Federale diensten van de gouverneur
  Jean-Yves Marchal
  0497 25 92 66
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

  Raad van State
  Hugues Ladrière
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Veiligheid en preventie
  www.lrbacod.be

 • Buitenlandse Zaken

  Contactpersonen:

  Kurt Sissau
  Federaal secretaris
  0476 73 82 12
  02 226 13 44
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  FOD Buitenlandse zaken:

  Belgische Technische Coöperatie (BTC):
  Marleen Bosmans
  02 505 37 65
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Mobiliteit en Vervoer

  Contacteprsonen:

  Robby De Kaey
  Federaal secretaris
  0497 27 37 10
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
  David Sijmons
  0477 58 14 71
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Cel Ex RMT

 • Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

  Contacteprsonen:

  Kurt Sissau
  Federaal secretaris
  02 226 13 44
  0476 73 82 12
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (WASO):
  Olivier Vanloo
  0499 98 01 70
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen

 • Volksgezondheid

  Contacteprsonen:

  Kurt Sissau
  Federaal secretaris
  0476 73 82 12
  02 226 13 44
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  FOD Volksgezondheid:
  Livia Vandensteen
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV):
  Alain Van Deuren
  02 642 53 20
  0478/380.830
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA):
  Riet Geeroms
  02 379 05 41
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Sociale dienst VZW:
  Livia Vandensteen
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Sociale Zekerheid

  Contactpersonen:

  Kurt Sissau
  Federaal secretaris
  02 226 13 44
  0476 73 82 12
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  FOD Sociale Zekerheid:
  Johan Schaerlaken
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  POD Maatschappelijke Integratie:
  Jo Locquet
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  0478 60 16 01

 • Defensie

  De ondersector militairen hebben een apart syndicaal statuut op basis van de Wet van 11 juli 1978, hierdoor wordt alles wat betreft rechten en plichten apart onderhandeld en overlegd en telkens in specifieke wettelijke bepalingen (Wetteksten & KB's en MB,s) hernomen.

  1. Welzijn en Preventie

  Defensie beschikt over een eigen interne preventiestructuur (IDPBW), als ook over een eigen interne arbeidsgeneeskundige dienst.

  Binnen Defensie wordt het overleg over welzijn op het werk voor het militair personeel gevoerd op twee niveaus: op niveau van de Defensiestaf en op lokaal vlak.

  Op niveau van de Defensiestaf is het hoog overlegcomité welzijn (HOC WB) actief.

  Het lokaal overleg over het welzijn op het werk wordt gevoerd op niveau van 23 territoriale gebieden; de zogenaamde kwartiergroeperingen (Kw Gpg) voor basisoverleg. De militaire BOC voor deze gebieden werden vanaf 30 juni 2005 informeel opgestart. Ook het burgerpersoneel Defensie zetelt in het HOC WB en de BOC's.

  2. Vertrouwenspersonen

  Daar Defensie over een interne dienst preventie beschikt werd er in deze dienst een netwerk van vertrouwenspersonen (VP) en vertrouwenspersonen Plus (VP +) opgericht. De VP's vervullen hun taak in de eerste instantie binnen de kwartiergroepering - niveau BOC, waarvan hun eenheid afhangt. Op die manier streeft Defensie ernaar dat de VP's dicht bij de werkvloer staan en gemakkelijk toegankelijk zijn voor het personeel.
  Daarnaast beschikt Defensie ook over centrale vertrouwenspersonen die tewerkgesteld zijn bij de Sectie Bemiddeling van de Dienst Klachtenmanagement van Defensie (DKM Def).

  De vertrouwenspersonen VP+ staat de plaatselijke autoriteit en zijn hiërarchische lijn bij inzake de toepassing van de psychosociale risicoanalyses. Hij heeft in dit kader een adviserende functie T.o.v. de plaatselijke autoriteit.

  3. Raad van Beroep

  Militairen vallen onder een apart statuut en in dit statuut (Wet G1) zijn er beroepsmogelijkheden voorzien, waarbij een militair zich kan laten bijstaan in het kader van tuchtprocedures, voorstel ontslagprocedures, statutaire maatregelen, evaluatie - en deliberatiecommissies, ...
  Voor meer inlichtingen neem je best contact op met uw lokale afgevaardigde of met het bestendig secretariaat militairen.

  4. Sociale dienst

  De sociale dienst voor Defensie bevindt zich op CDSCA (Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie) Wanneer je een vraag of probleem hebt kan je best de Sociale Dienst (SSD) contacteren via de regionale diensten en via een uitgebreid aanbod aan permanenties in de eenheden. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de sociale dienst: http://cdsca-ocasc.be/nl/sociale-dienst

  5. MEDEX

  Militairen hebben een eigen systeem (MCGR of MC(B)GR) , wanneer iemand langdurig ziek is of een arbeidsongeval gehad heeft. MEDEX is niet bevoegd voor militair personeel. Wanneer iemand na langdurige ziekte of herstel na ongeval dient te verschijnen voor de Medische Commissie Geschiktheid en Reform, dan kan hij of zij best contact opnemen met het bestendig secretariaat militairen!
  De MCGR-commissie zal in de eerste plaats bekijken of dat de militair nog een militaire functie kan uitoefenen binnen Defensie. Voor de rest raden wij aan, wanneer er problemen en vragen zijn, om contact te nemen met de bestendig secretarissen of de lokale afgevaardigden die terug te vinden zijn op de website: http://www.acod-defensie.be/

  Militair personeel Defensie

  Burgerpersoneel Defensie
  Fort van Breendonk

  Contactpersonen:
  Tony SIX
  Federaal secretaris
  02 508 58 71
  0498 48 27 71
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Robby HUYSMANS
  Bestendig Secretaris
  0494 71 00 83
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Natasja Gaytant
  Bestendig Secretaris

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Susy LUYTEN
  Stafmedewerker
  0486 79 24 39
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Nationaal Geografisch Instituut

  Contactpersonen:
  Tony SIX
  Federaal secretaris
  0498 48 27 71
  02 508 58 57
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Christian PANNEEL
  Afgevaardigde
  0474 63 10 31
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  CDSCA
  Contactpersonen:
  Tony SIX
  Federaal secretaris
  02 508 58 71
  0498 48 27 71
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 • Nationale Loterij

  Contactpersonen:

  Kurt Sissau
  Federaal secretaris
  02 226 13 44
  0476 73 82 12
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Vincent Lempereur
  02 238 47 43
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Federaal Parlement en Diensten die er van afhangen

  Contactpersonen:

  Valerie Demeulemeester
  Federaal secretaris
  02 226 13 45
  0474 75 27 43
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Marcus Van Der Snickt
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Parastatalen

  Contacteprsonen:
   
  Robby De Kaey
  Federaal secretaris
  0497 27 37 10
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Federale Pensioendienst
  Frank Mulleman
  afgevaardigde
  0486 67 44 54
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  HVW
  Rik Canniere
  Afgevaardigde
  056 74 52 80
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  HZIV
  Yolande Thysen
  Afgevaardigde
  0473 26 95 02
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  RIZIV
  Sabine Schepens
  Afgevaardigde
  0497 51 33 24
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  RSVZ
  Stephane Christiaens
  Afgevaardigde
  0496 87 58 33
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  RVA
  Sebastian Vanhooren
  Afgevaardigde
  0474 27 20 70
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  FAVV
  Thomas Maelfait
  Afgevaardigde
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  FEDASIL voor de centra in Vlaanderen
  Agnes Aerts
  0477 84 76 55
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Voor de Parastatalen zonder werkzetel in Vlaanderen neem je best contact met:
  ACOD Parastatalen
  Congresstraat 17-19
  1000 Brussel

 • Overheidsdiensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Contactpersoon:

  Valerie Demeulemeester
  Federaal secretaris
  02 226 13 45
  0474 75 27 43
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Rudi Arron
  02 204 20 37
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Interfederaal Korps Inspectie van Financiën

  Contactpersoon:

  Valerie Demeulemeester
  Federaal secretaris
  02 226 13 45
  0474 75 27 43
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.