Skip to main content

Vakantieregeling

Er is een verschillende regeling voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid in het algemeen, sommige personeelscategorieën van de Vlaamse Overheid en de Watergroep.

Meer info op: https://overheid.vlaanderen.be/jaarlijkse-vakantie-en-feestdagen

Jaarlijkse vakantie Vlaamse Overheid

Het aantal dagen jaarlijkse vakantie is vastgesteld op 35 dagen. De personeelsleden van de departementen, agentschappen en instellingen van de Vlaamse overheid zijn eveneens met verlof op 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
De personeelsleden zijn ook met verlof op de wettelijke en decretale feestdagen en op 2 en 15 november.

Ter vervanging van de feestdagen die samenvallen met een niet-werkdag, hebben de personeelsleden vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar (uitzondering: contractueel AMVD-personeel).

De personeelsleden van de Vlaamse overheid die onder het Vlaams Personeelsstatuut ressorteren (VPS van 13 januari 2006) bekomen een anci├źnniteitsverlof:
 • vanaf 55-jarige leeftijd 1 bijkomende verlofdag
 • vanaf 57-jarige leeftijd 2 bijkomende verlofdagen
 • vanaf 59-jarige leeftijd 3 bijkomende verlofdagen
 • vanaf 60-jarige leeftijd 4 bijkomende verlofdagen
 • vanaf 61-jarige leeftijd 5 bijkomende verlofdagen
(*) De volgende personeelsleden van het agentschap Jongerenwelzijn die in een gemeenschaps-instelling of in het Vlaams detentiecentrum De Wijngaard werken, hebben recht op het hiernavermelde aantal jaarlijkse verlofdagen: de personeelsleden van niveau D, C en B met de functie van begeleider, leraar, nachtwaker of bewakingsassistent. Personeelsleden met de graad van leidinggevend hoofddeskundige worden uitgesloten van dit voordeel.

LeeftijdAantal verlofdagen
van 45 tot en met 49 jaar 36 dagen
van 50 tot en met 54 jaar 48 dagen
van 55 tot en met 64 jaar 60 dagen

Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen NV

De personeelsleden van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen hebben recht op 35 dagen vakantieverlof. Zij zijn eveneens met verlof op wettelijke en decretale feestdagen en op 2 en 15 november en op 26 december.
Ter vervanging van de feestdagen die samenvallen met een niet-werkdag hebben de personeelsleden verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Administratief meesters-, vak- en dienstpersoneel

Vastbenoemden: 35 dagen

Contractuelen:
 • minder dan 45 jaar 30 dagen
 • van 45 tot 50 jaar 31 dagen
 • vanaf 50 jaar 32 dagen
 • vanaf 60 jaar 33 dagen
 • vanaf 61 jaar 34 dagen
 • vanaf 62 jaar 35 dagen
 • vanaf 63 jaar 36 dagen
 • vanaf 64 jaar 37 dagen