Skip to main content

Ziekte(regeling)

Ook hier is er een groot verschil tussen statutair personeel dat 666 dagen ziektecontingent heeft in zijn loopbaan en contractuele personeelsleden die vallen onder het privéstelsel.

Meer gegevens hierover alsook over de controle bij ziekte vindt u op : https://overheid.vlaanderen.be/ziekteverlof