Skip to main content

Algemene informatie

Vind meer informatie over verschillende onderwerpen waar het ACOD u kan bij helpen:

LOOPBAAN

Loopbaan bij de Federale Overheid?
De loopbaanmogelijkheden bij de federale overheid is sterk afhankelijk van het statutair of contractueel zijn . Alle mogelijkheden wat betreft bevorderingen ,veranderen van FOD kan u in onderstaande link terugvinden. De kB’s die ons statuut en de loopbaan-mogelijkheden bepalen zijn ook beschikbaar via deze link.
Loopbaan bij de Vlaamse Overheid?
Alle nodige informatie kan u terugvinden op de site van de Vlaamse Overheid.

ZIEKTE

Ziekte bij de Federale Overheid?
Bij elke afwezigheid door ziekte , arbeidsongeval, moet men bepaalde procedures respecteren Alles over ziekteverlof, verminderde prestaties kan u hier terug vinden. Wat betreft de controle op u afwezigheid, door ziekte , arbeidsongeval vind u alles terug via deze link.
Ziekte bij de Vlaamse Overheid?

Statutaire personeelsleden

 • Gedurende het ziekteverlof bevindt een statutair personeelslid zich in ‘dienstactiviteit’: hij ontvangt zijn volledig loon en bouwt zijn administratieve en geldelijke anciënniteiten aan normale snelheid op.
 • Het geneeskundig controleorgaan kan, in overleg met de personeelsdienst, een statutair personeelslid die gedurende zijn gehele loopbaan 666 werkdagen afwezig is geweest wegens ziekte doorsturen naar MEDEX, die het personeelslid definitief arbeidsongeschikt kan verklaren. Een definitieve ongeschiktverklaring heeft de opruststelling van het statutaire personeelslid voor gevolg.
 • Op de 60ste verjaardag van het statutair personeelslid begint er, parallel met het contingent 666 werkdagen, een nieuw ziektecontingent te lopen. Het statutair personeelslid dat sinds zijn zestigste verjaardag 222 werkdagen afwezig is geweest wegens ziekte of ongeval wordt immers op rust gesteld op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin hij, zonder definitief ongeschikt te zijn bevonden, komt tot een totaal van 222 werkdagen afwezigheid wegens ziekte of ongeval. Die opruststelling is geen automatisme. Het statutair personeelslid kan zijn lijnmanager verzoeken om de opruststelling met zes maanden uit te stellen.

Contractuele personeelsleden

 • Voor de contractuele personeelsleden geldt geen systeem van 666 werkdagen afwezigheid wegens ziekte en wordt de geldende sociale zekerheidsregeling (privé-stelsel) toegepast.
 • Zij worden gedurende hun ziekteverlof betaald overeenkomstig het systeem van gewaarborgd loon en ziekte-uitkeringen. Zowel tijdens een periode van gewaarborgd loon, als tijdens een periode ziekte-uitkeringen, bouwt een contractueel personeelslid zijn geldelijke anciënniteit aan normale snelheid op.
 • Als een contractueel personeelslid statutair in dienst treedt, dan worden de ziektedagen als contractueel personeelslid niet aangerekend op de statutaire ziektecontingenten. De teller van 666 werkdagen afwezigheid wegens ziekte begint met andere woorden op nul.

Deeltijdse prestaties wegens ziekte

Na een (langdurige) ziekteperiode kan een personeelslid het werk deeltijds hervatten. Die deeltijdse prestaties moeten steeds de voltijdse reïntegratie van het personeelslid als doel hebben.
Statutaire personeelsleden
 • Het initiatief van deeltijdse prestaties wegens ziekte kan uitgaan van het ziektecontroleorgaan of van het statutair personeelslid zelf, mét akkoord van het ziektecontroleorgaan. Deeltijdse werkhervatting zonder akkoord van het ziektecontroleorgaan is niet mogelijk.
 • Het is de controlearts die het deeltijds regime bepaalt (bijv. werken om de andere dag of elke dag een halve dag) en niet de lijnmanager.
 • De controlearts kan deeltijdse prestaties wegens ziekte opleggen of toestaan voor een tewerkstellingspercentage van ten minste vijftig procent voor een periode van ten hoogste drie maanden (verlengbaar met periodes van dezelfde duur).
Contractuele personeelsleden
 • Het initiatief van deeltijdse prestaties wegens ziekte gaat uit van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van het personeelslid zelf, mét toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.
 • De werkgever is niet verplicht deeltijdse prestaties voor contractuelen toe te staan.
 • Er geldt een specifieke ziekte-uitkering bovenop het loon voor deeltijdse prestaties.


Meer info op volgende website.

VERLOVEN

Verlof bij de Federale Overheid?
Via deze link vindt u alles over feest- en brugdagen, alle sociale verloven en onderbrekingen terug, alsook de mogelijkheden om elders te werken tijdens uw loopbaan.
 • Jaarlijks vakantieverlof
 • Feest- en brugdagen
 • Omstandigheidsverlof
 • Ziekteverlof en verlof bij een ongeval
 • Voor adoptie op pleegzorg
 • Ouderschapsverlof
 • Begeleiding van bepaalde personen
 • Verlof om dwingende redenen
 • Uitzonderlijk verlof wegens overmacht
 • Deeltijds werken en onderbreking
 • Moederschapsverlof
 • Prenatale medische onderzoeken
 • Bescherming op het werk
 • Borstvoedingspauzes
 • Vaderschapsverlof
 • Uitzonderlijk verlof
 • Deelname assisenjury
 • Kandidaat verkiezingen
 • Afstaan bloed, weefsels en organen
 • Syndicaal verlof
 • Verlof voor opleiding of test
Verlof bij de Vlaamse Overheid?
Elk personeelslid van de Vlaamse overheid krijgt 35 vakantiedagen per jaar. Tussen kerst en nieuwjaar zijn de meeste gebouwen van de Vlaamse overheid gesloten en krijgen de meeste ambtenaren een week verlof. Personeelsleden van 55 jaar en ouder hebben recht op meer vakantiedagen: 1 extra vakantiedag voor personeelsleden van 55 jaar, oplopend tot 5 extra vakantiedagen voor personeelsleden van 61 jaar of ouder.

Naast het gewone, jaarlijkse verlof zijn er verschillende soorten verlof mogelijk:
 • verlof voor deeltijdse prestaties - veranderingen opkomst!
 • loopbaanonderbreking (afgeschaft vanaf 01/09/2016)
 • zwangerschapsverlof
 • ouderschapsverlof
 • omstandigheidsverlof - veranderingen opkomst!
 • vormingsverlof
 • onbetaald verlof - veranderingen opkomst!
 • Zorgverlof - nieuw
Heel wat info kan je ook terug vinden op volgende site.

LOON

Verloning bij de Federale Overheid?
Je netto wedde hangt af van een reeks factoren. Eerst en vooral je niveau, graad of klasse. In tweede instantie je anciënniteit, dienst- en graadanciënniteit. Natuurlijk heb je ook persoonlijke factoren, waar moeilijk algemeen rekening mee kan gehouden worden.
Er zijn ook nog wat voordelen waar je als ambtenaar bij overheidsdiensten recht op hebt.
Volgende link maakt een aantal dingen duidelijker.
Verloning bij de Vlaamse Overheid?
Met de salarissimulator kunt u uw bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.
Deze loonsimulator houdt geen rekening met deeltijdse arbeid, gesubsidieerde arbeid en inhouding van maaltijdcheques, maar enkel met de gegevens die u hieronder gevraagd worden. Op basis van een gemiddelde van 18 werkdagen per maand komt bij het nettoloon nog 106,38 euro aan maaltijdcheques bij.

PENSIOEN

Algemeen
Ben je bezorgd over je loopbaanmogelijkheden (loopbaanonderbreking enz) en de gevolgen die dit eventueel zouden kunnen hebben voor uw pensioen? We kunnen je alvast meegeven dat het inderdaad heel ingewikkeld is geworden en dat je je best wendt tot specialisten.

Ook wij bij ACOD bieden je hulp, wat moet je in elk geval ALTIJD doen:
Zorg ervoor dat je alle gegevens en periodes van vorige werkgevers bijeen zoekt en stap daar (zelfs als je nog ver van je pensioen bent ) mee naar je personeelsdienst. De pensioendienst is immers gestart met het automatiseren van de pensioendossiers (CAPELLO). Het is aan jou om te controleren of alle jobs die je ooit gedaan hebt wel geregistreerd zijn.
Bij welke diensten kan je terecht?
De pensioendiensten zelf berekenen je pensioen maar als je boven de 55 bent. Dan krijg je ook een raming thuisgestuurd.

Voor statutaire personeelsleden is de bevoegde overheid : PDOS
Website: www.pdos-sdpsp.fgov.be
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor contractuele personeelsleden is de bevoegde overheid: RVP
Website: www.onprvp.fgov.be/NL/pension

Voor mensen die een stuk zelfstandige loopbaan gehad hebben: Je kan vanaf die leeftijd ook terecht op een pensioenpunt in je regio. Op het pensioenpunt zitten mensen van de drie diensten die je helpen alle onderdelen van je loopbaan samen te brengen tot één pensioenberekening. Hier zal je de meest juiste info krijgen.