Skip to main content
 

Vakbonden federale openbare sector dienen stakingsaanzegging in voor federale ambtenaren

Lees de brief gericht aan Petra De Sutter, Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post hier.

De demarche van minister Van Tigchelt van 28 maart 2024 om het stakingsrecht van de cipiers te herleiden tot quasi onbestaand, is ook het personeel van de andere federale overheidsdiensten niet ontgaan.

Het beleid dat door huidige en voorgaande regeringen en ministers van Justitie werd gevoerd, ligt duidelijk aan de basis van de problemen waarmee de penitentiaire instellingen nu geconfronteerd worden. De schuld doorschuiven naar de vakbonden en werkonderbrekingen houdt geen steek. De cipiers gingen net in staking om het welzijn van gedetineerden menselijk te maken en de situatie van het personeel veiliger te maken.

Deze overbevolking moet aangepakt worden, niet het stakingsrecht. Het recht om ongestraft het werk collectief neer te leggen is een fundamenteel grondrecht dat onlosmakelijk verbonden is met het ontstaan en de groei van de politieke en sociale democratie.

Gezien de stappen van minister Van Tigchelt om het stakingsrecht in te perken en de kwalijke inspiratie die dit andere politici zou kunnen bezorgen, zullen de vakbonden van de federale openbare sector stakingsaanzeggingen indienen voor al het personeel van de federale overheidsdiensten (FOD’s) dat valt onder Comité B.

Tony Six
Federaal secretaris ACOD AMiO
0498 48 27 71

Personeel van gevangenissen is geen boksbal en wil een zerotolerantie aangaande agressie!

Het nieuwe jaar is amper van start of er vallen al meerdere gevallen van zware agressie met arbeidsongeschiktheid te betreuren.

De samenhang met de hoge overbevolking valt niet te ontkennen net zomin als de aanwezigheid van ontoerekeningsvatbaar verklaarde criminelen in de penitentiaire inrichtingen. Feit is dat sinds het begin van het jaar in verschillende penitentiaire inrichtingen het personeel niet enkel het slachtoffer is van een falend beleid wat betreft het terugdringen van de overbevolking … het is ook letterlijk slachtoffer van (een toenemende mate van) de agressie die eruit voortkomt.

Lees het volledige artikel hier.

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!