Skip to main content

Welzijn op het werk

De overheid dient er op toe te zien dat u veilig en gezond kunt werken. Stress en burn-out zijn een rijzend fenomeen, rugklachten een oud zeer, een tekort aan de nodige veiligheidsmiddelen (veiligheidschoenen, helm, beveiliging op werktuigen… ) zijn nog steeds aan de orde.

Indien u meent dat u in een ongezonde of onveilige situatie bevindt op het werk kunt u terecht bij de preventieadviseur. Indien u vindt dat deze u niet genoeg bijstaat hebben wij ook een team van mensen die zich hebben bekwaamd in deze materie. U kunt bij hen terecht via uw militant op de werkvloer.