Skip to main content
 

Hoe veilig is de stad - Brussel anders bekeken

Over de verhuis van een groot aantal personeelsleden naar de site van Tour & Taxis, het Herman Teirlinckgebouw is al veel inkt gevloeid in de pers. Echter kwamen we meermaals niet in het goede daglicht te staan omdat journalisten het belangrijker vonden om uit een interview van een uur het deeltje “onveiligheid van Brussel” in de schijnwerper te plaatsen maar niet het lange traject dat de personeelsleden dagdagelijks afleggen als pendelaars.

Lees verder

Heibel in keukens Arenberg en Ferraris

Door de aanhoudende besparingen (zo wel op koppen, als op middelen) van de laatste jaren is er al een ganse tijd een gestage afbouw bezig van de personeelsbezettingen in de diverse keukens. Hier bovenop was er dan nog eens de uitbreiding en vernieuwing van het aanbod (o.a. opening koffiebars met bovendien ruimere openingsuren, nieuw broodjesassortiment, pastabar, grillbar, …).

Lees verder

VZW SOCIALE DIENST Volksgezondheid en Sociale Zekerheid

In deze periode van bezuinigingen is het bijzonder moeilijk om onze sociale dienst te laten functioneren. ACOD-AMiO spant zich vandaag – zoals ze altijd al heeft gedaan – in om de sociale maatregelen voor de ambtenaren van onze departementen te behouden en uit te breiden. Het beheer van de collectieve restaurants door de sociale dienst blijft een belangrijke opdracht voor onze VZW.

Lees verder

Meer politieke rechten voor de militairen!

De regeringspartijen hebben een wetsvoorstel ingediend om het statuut van de militair te wijzigen en hun politieke rechten uit te breiden. Zijn wij als vakorganisatie akkoord met dit voorstel? Uiteraard is ons antwoord volmondig, ja! Maar, wij hebben hierbij toch een bezorgdheid.

Lees verder

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!