Skip to main content

VZW SOCIALE DIENST Volksgezondheid en Sociale Zekerheid

In deze periode van bezuinigingen is het bijzonder moeilijk om onze sociale dienst te laten functioneren. ACOD-AMiO spant zich vandaag – zoals ze altijd al heeft gedaan – in om de sociale maatregelen voor de ambtenaren van onze departementen te behouden en uit te breiden. Het beheer van de collectieve restaurants door de sociale dienst blijft een belangrijke opdracht voor onze VZW.

 

Collega’s vinden die mee hun schouders willen zetten onder het beheer van deze VZW, is niet vanzelfsprekend en dus hebben de representatieve vakorganisaties de samenstelling van de raad van bestuur en de algemene vergadering moeten laten evolueren.

Op het eerste gezicht waren de drie vakbonden het niet eens over de aanpak, maar op de algemene vergadering van 19 mei 2017 hebben ze wel een akkoord bereikt , waarin elke partner zich kan vinden om de vereniging te blijven beheren.

Met minder bestuurders en minder effectieve leden (die in de algemene vergadering zetelen), maar met de waarborg dat de interne democratie en de principes van goed beheren zullen worden gerespecteerd.

De vakorganisaties blijven positief ingesteld en hebben dan ook beslist om de ambtenaren van onze departementen, die bij AG Insurance of een andere verzekeraar een hospitalisatieverzekeringspremie betalen, opnieuw het voordeel van 20€ te bieden.

Dit voordeel wordt niet automatisch toegekend , maar wel op aanvraag en volgens een procedure, die door de sociale dienst wordt meegedeeld.

Tot slot nemen we van deze gelegenheid om de buitengewone inzet van onze kameraad Johan Scharlaeken te prijzen. Gedurende twee jaar heeft hij voor ACOD-AMIO de rol van voorzitter van de sociale dienst vervuld en er met succes naar gestreefd om de nieuwe voorzitter een positieve financiële balans te kunnen overhandigen. Dankzij deze inspanning kan vandaag een voordeel, dat in 2012 werd opgeheven, opnieuw worden toegekend.

Kurt Sissau, François André en Christian Draguet.