VZW SOCIALE DIENST Volksgezondheid en Sociale Zekerheid

In deze periode van bezuinigingen is het bijzonder moeilijk om onze sociale dienst te laten functioneren. ACOD-AMiO spant zich vandaag – zoals ze altijd al heeft gedaan – in om de sociale maatregelen voor de ambtenaren van onze departementen te behouden en uit te breiden. Het beheer van de collectieve restaurants door de sociale dienst blijft een belangrijke opdracht voor onze VZW.

Lees verder

Meer politieke rechten voor de militairen!

De regeringspartijen hebben een wetsvoorstel ingediend om het statuut van de militair te wijzigen en hun politieke rechten uit te breiden. Zijn wij als vakorganisatie akkoord met dit voorstel? Uiteraard is ons antwoord volmondig, ja! Maar, wij hebben hierbij toch een bezorgdheid.

Lees verder

De RVA en het Nieuwe Werken

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening schakelt zich, net zoals een groeiend aantal Federale Overheidsdiensten en Rijksdiensten, alsmaar meer in de ideologie achter het Nieuwe Werken in. Meestal wordt hiernaar verwezen in Engelse ‘newspeak’ als The New Way of Working, of kortweg NWOW en wordt de invulling van ervan eveneens doorspekt met lekker modern klinkende Engelse termen.

Lees verder

Chauffeurs gevangenissen – integratie DAB

Gelet op de integratie van het veiligheidskorps (VK) in de dienst algemene beveiliging (DAB) van de federale politie, stelt zich de vraag … wat met de personeelsleden in de gevangenissen die dagelijks instaan voor het transport van gedetineerden ?

Lees verder

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!

website & copyright: ACOD Overheidsdiensten