Skip to main content

FOD Financiën: opschorting van de acties gelet op de recente poging tot terreuraanslag

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de FOD Financiën heeft, gelet op de terreurdreiging in Brussel, beslist om voor het ogenblik de geplande acties bij de FOD Financiën stop te zetten.

Toch blijft het gemeenschappelijk vakbondsfront waakzaam en gemobiliseerd om de gerechtvaardigde eisen van het personeel te ondersteunen.

Ter herinnering, hieronder de eisen van het personeel van de FOD Financiën:

  • STOP het banenverlies bij de FOD Financiën! Om een kwaliteitsvolle service te bieden is meer personeel nodig.
  • Redelijke arbeidsomstandigheden!
  • Kwaliteitsvolle, aangepaste, gespecialiseerde opleidingen!
  • Het einde van de verplichte polyvalentie in alle administraties!
  • De erkenning dat de douaniers een zwaar beroep uitoefenen en dat ze beroepsrisico's lopen!
  • Een rechtvaardige en doorzichtige regelgeving op het vlak van de mutaties!
  • Een degelijke bezoldiging voor de geleverde inspanningen!
  • Een rechtvaardige fiscaliteit!