Skip to main content
 

Vrederechter verbreekt zegels ondanks onveilig gebouw

 

Op 9 augustus 2017 werden in opdracht van de FOD WASO het gebouw van het Vredegerecht Sint-Joost-ten-Node (Middaglijnstraat 29) om veiligheidsredenen verzegeld. De inspecteur van FOD WASO oordeelde dat het te gevaarlijk was om het gebouw te betreden door het personeel en door de bezoekers. Daarom werd het vredegerecht tijdelijk ondergebracht in een ander gebouw van de gemeente SintJoost-Ten-Noode. Hiervoor werd door de FOD WASO geen toestemming gegeven.

Lees het volledige artikel hier.

 

Noodcentrales... Het blijft roeien zonder riemen

Op het vlak van veiligheid is voorkomen beter dan genezen. Om de veiligheid van de bevolking te verzekeren heeft de federale regering in de voorbije maanden met verschillende investeringen ingestemd. Zo is bijvoorbeeld eind 2016 de derde beheersovereenkomst ASTRID goedgekeurd, voor een bedrag van 117 miljoen euro. En zijn in juli van dit jaar drie stations uitgerust met veiligheidspoortjes. Het kostenplaatje: 15,7 miljoen euro. Voor het onderhoud van de installaties en aangebrachte camera’s1 wordt jaarlijks nog een bijkomend budget van 6,6 miljoen euro voorzien.

Lees verder

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!