Skip to main content
 

Stakingsaanzegging wegens uitblijven van duurzame oplossing

DG Personen met een handicap
Stakingsaanzegging wegens uitblijven van duurzame oplossing

Op maandag 8 januari 2018 diende ACOD AMiO een stakingsaanzegging ingediend bij de Staatssecretaris bevoegd voor personen met een handicap, Zuhal Demir en bij André Gubbels, directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Een algemene ledenvergadering heeft op 14 december 2017 voor deze aanzegging gestemd.

Bijna een jaar geleden hebben de werknemers van het DG HAN reeds uiting moeten geven aan hun onbegrip en ontreddering met betrekking tot het nieuwe computermateriaal, dat niet tegemoet komt aan hun behoeften en verwachtingen en dat niet bruikbaar is gebleken om doeltreffend te kunnen werken.

In april 2014 heeft manager André Gubbels het initiatief genomen voor een volledige reorganisatie, op basis van een nieuw instrument- dat ondertussen opnieuw is afgevoerd – en een organisatie in autonome ploegen, zonder hiërarchie. Doel van de reorganisatie: “meer doen met minder middelen”.

We moeten wel vaststellen dat dit op een rampzalig fiasco is uitgedraaid. Uit het psychosociale onderzoek van de dienst voor bescherming en preventie op het werk is duidelijk gebleken dat het personeel van het DG HAN erg ontmoedigd is, zwaar  gebukt gaat onder de grote stress en de heel negatieve weerslag van het werk op het privéleven.

Het chronische personeelstekort, dat de aangekondigde (en gedeeltelijk uitgevoerde)  aanwerving van 38 medewerkers poogt te compenseren, bereikt zijn grenzen in het feit dat aan de nieuwe medewerkers nepovereenkomsten van bepaalde duur worden voorgesteld waardoor deze nieuwkomers niet echt warm lopen voor een loopbaan binnen de dienst.

De ACOD vraagt:
Een versterking van de personeelsbestanden door meer mensen aan te werven en hiervoor de nodige geldmiddelen vrij te maken

  1. De invoering van een callcenter met nieuwe medewerkers die worden opgeleid door degenen die in deze functie reeds een rijke ervaring hebben opgedaan
  2. Vaste overeenkomsten voor de nieuwkomers en voor alle personeelsleden.
  3. De bevordering van de artsen (attaché) in de graad van adviseur.
  4. Evaluatie van de organisatie zonder hiërarchie in de verschillende medische centra alsook in het geheel van het Directoraat-Generaal.

Als de politieke wereld en het management geen oren hebben naar deze boodschap, zien we ons verplicht tot acties over te gaan.

Kurt Sissau

Federaal secretaris ACOD AMiO - 0476 73 82 12


Perscontact: Didier Coeurnelle – ACOD AMiO – 0489 43 55 94


 

 

 

 


Op naar de acties in de gevangenissen: Personeelswerving blijft maar aanslepen

Ondanks de Inspecteur van Financiën op 15 december 2017 goedkeuring gegeven had om over te gaan tot de statutaire benoeming van 81 penitentiaire bewakingsassistenten, stelt de ACOD vandaag vast dat nog geen enkele van deze mensen gecontacteerd werden om daadwerkelijke in dienst te treden!

Gedurende maanden verschool het kabinet Justitie zich achter de Inspecteur van Financiën wanneer tijdens het sociaal overleg de malaise van het personeelstekort in de penitentiaire inrichtingen aangeklaagd werd.

Sinds 15 december 2017 heeft het opleidingscentrum, dat instaat voor het contacteren van de laureaten, geen enkele naam of contactgegevens ontvangen. Nochtans had het kabinet justitie zich tijdens het laatste sociaal overleg van 2017 (21 december 2017) geëngageerd om diezelfde dag nog het nodige te doen ten aanzien van het opleidingscentrum wat betreft de contactgegevens.

Het kabinet heeft zich tijdens datzelfde sociaal overleg geëngageerd om op 15 januari 2018 een eerste groep van 15 of indien mogelijk zelfs 30 nieuwe penitentiaire bewakingsassistenten te laten starten in het opleidingscentrum te Brugge. Tot op vandaag is er nog geen enkel besluit toegekomen in Brugge, is nog geen enkele laureaat bevraagd kunnen worden en weet men bijgevolg niet wanneer deze mensen kunnen starten.

Het opleidingscentrum moet daarom de geplande opleidingen van 15 januari 2018 annuleren. Omdat tal van laureaten meer dan waarschijnlijk nog met een opzegtermijn rekening moeten houden, is het meer dan waarschijnlijk zo dat ook de geplande opleiding van 1 februari 2018 in het water zal vallen.

Dit kabinet blinkt uit in onkunde, onwaarheden en eindeloos getreuzel … “Wie gelooft die mensen nog” was ooit de slogan waarmee Yves Leterme naar de kiezer trok, maar die CD&V nu als een boemerang terug in het gezicht krijgt.

ACOD Justitie bereidt daarom in gemeenschappelijk vakbondsfront actieplan voor dat de gevangenissen - en deze keer niet enkel in Wallonië of Brussel - tot actie zal doen overgaan!

Perscontact: Robby De Kaey - ACOD Justitie - 0497 27 37 10

Bewaken private beveiligingsbedrijven weldra onze legerkazernes?

Minister van Defensie Steven Vandeput wil in de toekomst meerdere taken binnen Defensie privatiseren. Als excuus hiervoor roept hij de moeilijke veiligheidssituatie en vooral de budgettaire problemen in. Voor het personeel dat deze taken momenteel uitvoert, creëert dit een angstwekkend vooruitzicht.

Lees het volledige bericht hier.

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!