Skip to main content
 

Pensioenen en zware beroepen - De ACOD wil breed, diepgaand en serieus overleg

De ACOD is tevreden over het duidelijk signaal dat ze met haar stakingsdag van dinsdag 27 februari 2018 gaf aan de regering Michel omtrent het pensioenbeleid en het dossier ‘zware beroepen’. We bedanken al onze leden die zich massaal – en zonder steun van de andere vakbonden – ingezet hebben om te protesteren tegen de pensioenplannen van minister Bacquelaine en de regering Michel.

De ACOD wacht nu op een concreet initiatief van de minister van Pensioenen om serieus en transparant overleg op te starten rond de problematiek van de ‘zware beroepen’. De tijd dringt immers. Zo niet dreigen vele personeelsleden in openbare diensten begin volgend jaar aan te kijken tegen een langere loopbaan voor minder pensioen en zonder verzachtende maatregelen voor een ‘zwaar beroep’.

Lees verder

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!