Skip to main content
 

FAMIFED wordt Vlaams

Op 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag, in casu FAMIFED, overgeheveld naar de regio's. Begin 2017 werd het personeel een eerste maal geïnformeerd over hoe dit zou geschieden. Echter sinds dan is het windstil. Daarom agendeert ACOD dit op het volgende sectorcomité van 2 juli 2018 (als het al dan niet doorgaat) of op 17 september.

Lees verder

Verdaging sectorcomité sluiks manoeuvre?

Op 18 juni kregen de vakorganisaties de vraag van de overheid om het sectorcomité 18 van 2 juli te verdagen. Een sluiks manoeuvre? Hierbij de vraag:

 Daar er op dit moment slechts 1 agendapunt is voor de vergadering van het HOC en het Sectorcomité XVIII wordt de vergadering van 2 juli ek. met één week verschoven.
Zo wil de voorzitter de mogelijkheid voorzien om toch nog vóór het zomerreces samen te komen, mochten er nog agendapunten worden bezorgd.
Aansluitend hierbij wordt reeds de eerste vergadering na de zomervakantie en de volgende data voor overleg / onderhandelingen in het HOC en het Sectorcomité XVIII in het najaar ingepland.

Lees verder

Functieclassificatie: stand van zaken

Zoals jullie weten is de Vlaamse overheid samen met de vakorganisaties in 1999 begonnen aan de uitwerking van een nieuw beloningsbeleid. Een groot onderdeel daarvan is de functieclassificatie, in den beginne begeleid door de firma Hay. Iedereen kreeg aangepaste, en misschien ook wel juistere, functiebeschrijvingen. Dit proces van aanpassing van de functiebeschrijving loopt nog steeds. Logisch, functies veranderen, verdwijnen of komen er nieuw bij (al is dit laatste zeer beperkt).

Lees verder

Oordelen weldra interims over de vrijlating van terreurverdachten?

Het is niet ondenkbaar dat door de veranderingen die minister van Justitie Koen Geens wil doorvoeren in het statuut van het gevangenispersoneel weldra dossiers van zware criminelen, terreurverdachten of terroristen zullen worden beheerd door personeel dat op tijdelijke basis in een gevangenis werkt. Gezien het beleid van de regering Michel I zou het niet denkbeeldig zijn dat het om een uitzendkracht van bijvoorbeeld Adecco zou kunnen gaan.

Lees het volledig persbericht hier.

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!