Regering Michel maakt personeel openbare diensten tevreden met een dode mus

De regering Michel heeft geen lijst met zware beroepen voor de openbare sector weerhouden. Voor de premier en dus de regering bestaat de lijst niet. Voor de ACOD kan er dan ook geen sprake zijn van een akkoord over de zware beroepen in de openbare sector. De lijst is immers onlosmakelijk verbonden met de andere elementen van het voorontwerp van wet rond de zware beroepen in de openbare sector.

Lees het volledige persbericht hier.

Pensioenen en zware beroepen - De ACOD wil breed, diepgaand en serieus overleg

De ACOD is tevreden over het duidelijk signaal dat ze met haar stakingsdag van dinsdag 27 februari 2018 gaf aan de regering Michel omtrent het pensioenbeleid en het dossier ‘zware beroepen’. We bedanken al onze leden die zich massaal – en zonder steun van de andere vakbonden – ingezet hebben om te protesteren tegen de pensioenplannen van minister Bacquelaine en de regering Michel.

De ACOD wacht nu op een concreet initiatief van de minister van Pensioenen om serieus en transparant overleg op te starten rond de problematiek van de ‘zware beroepen’. De tijd dringt immers. Zo niet dreigen vele personeelsleden in openbare diensten begin volgend jaar aan te kijken tegen een langere loopbaan voor minder pensioen en zonder verzachtende maatregelen voor een ‘zwaar beroep’.

Lees verder

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!

website & copyright: ACOD Overheidsdiensten