ACOD volledig solidair met stakend gevangenispersoneel

      

De hele ACOD – alle sectoren en gewesten – steunen de acties van het stakend personeel in de Belgische gevangenissen. Sinds jaren zijn er aanslepende problemen met personeelstekorten die maar niet opgelost raken. Nu komt daar nog eens een aanval op hun statuut én hun stakingsrecht bovenop.

Lees verder

Belastingplichtige moet zijn plan trekken

De ACOD organiseert op 22 juni 1018 in de kantoren van de FOD Financiën in Brussel en Wallonië een sensibiliseringsactie voor de burgers die daar hun belastingaangifte laten invullen. Dit ‘face to face’-contact zal in de toekomst moeizamer verlopen, of het nu gaat over belastingaangiftes, inlichtingen over betalingstermijnen of andere vragen. De FOD Financiën wil immers dat de belastingplichtigen zelf hun plan trekken.

Lees het volledig persbericht hier.

FAMIFED wordt Vlaams

Op 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag, in casu FAMIFED, overgeheveld naar de regio's. Begin 2017 werd het personeel een eerste maal geïnformeerd over hoe dit zou geschieden. Echter sinds dan is het windstil. Daarom agendeert ACOD dit op het volgende sectorcomité van 2 juli 2018 (als het al dan niet doorgaat) of op 17 september.

Lees verder

Verdaging sectorcomité sluiks manoeuvre?

Op 18 juni kregen de vakorganisaties de vraag van de overheid om het sectorcomité 18 van 2 juli te verdagen. Een sluiks manoeuvre? Hierbij de vraag:

 Daar er op dit moment slechts 1 agendapunt is voor de vergadering van het HOC en het Sectorcomité XVIII wordt de vergadering van 2 juli ek. met één week verschoven.
Zo wil de voorzitter de mogelijkheid voorzien om toch nog vóór het zomerreces samen te komen, mochten er nog agendapunten worden bezorgd.
Aansluitend hierbij wordt reeds de eerste vergadering na de zomervakantie en de volgende data voor overleg / onderhandelingen in het HOC en het Sectorcomité XVIII in het najaar ingepland.

Lees verder

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!

website & copyright: ACOD Overheidsdiensten