Skip to main content

Gesprek met minister Homans: geen agendering op Sectorcomité, acties opgeschort

Als ACOD hebben we de voorbije weken al fors gereageerd tegen de afbraakmaatregelen van de arbeidsvoorwaarden en het personeelsstatuut voor het personeel van de Vlaamse overheid.Onder druk van onze acties en stakingen van de sluizen, loodsen en de andere kameraden van de Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van de laatste weken en uren, hebben we de druk op minister Homans en de Vlaamse regering  nog forser doen stijgen tot een hoogtepunt. Ook de massaal bijgewoonde personeelsvergaderingen en de steun die we daar kregen, hebben de druk op de ketel verhoogd. Daarnaast was de aankondiging van onze grote algemene staking van de Vlaamse overheidspersoneelsleden op 21 september een stevig extra drukkingsmiddel.

We eisten vooraf gesprekken met minister Homans om de afbraakmaatregelen van tafel te vegen en dat deze van de agenda van het Sectorcomité van 24 september zouden worden gehaald. Het is ons gelukt om minister Homans onder dergelijke zware druk te zetten en uiteindelijk heeft ze ons uitgenodigd voor een dringend gesprek en overleg. De minister was hoogstpersoonlijk aanwezig, samen met haar kabinetschef en onderhandelaar.

Na een stevige onderhandelingsronde die slechts drie uur heeft geduurd, waaronder schorsingen langs beide kanten, hebben we onze slag thuisgehaald.

Wat is nu afgesproken?

1)  Zoals we geëist hebben zal de tekst met afbraakmaatregelen NIET geagendeerd worden op het Sectorcomité XVIII van 24 september. Het zal van de onderhandelingstafel gehaald worden.
2)  Er komen echte onderhandelingen (met geven en nemen langs beide kanten) in een werkgroep. Er zal een strikt onderhandelingsritme worden aangehouden.
3)  Regering en vakbonden zullen elk eigen voorstellen rond de arbeidsvoorwaarden doen om te onderhandelen.
4)  Pas na de onderhandelingen in de werkgroep zal er later een agendering op het Sectorcomité XVIII komen.
5)  Ondertussen schorten we als vakbonden onze algemene staking van 21 september op en schorten we ook de staking van het zeewezen en binnenscheepvaart, alsook andere acties op (21/09 - 24/09, ...)
6)  Komen we nadien niet tot een goed onderhandelingsakkoord, komt er een nieuw gesprek met minister Homans herself en activeren we mogelijks terug onze acties en stakingen.

Wij zullen nooit toestaan dat er aan de ziekteverlofregeling wordt geraakt. Iedereen weet nu hoe sterk we samen (onze leden, militanten en onze staf) kunnen en zullen terugslaan.

Chris Moortgat, Jan Van Wesemael, Eddy Hendryckx, Sylvia L'homme, Geert Dermaut, Ingrid Moens
Vlaams team Overheidsdiensten