Skip to main content

ACOD volledig solidair met stakend gevangenispersoneel

      

De hele ACOD – alle sectoren en gewesten – steunen de acties van het stakend personeel in de Belgische gevangenissen. Sinds jaren zijn er aanslepende problemen met personeelstekorten die maar niet opgelost raken. Nu komt daar nog eens een aanval op hun statuut én hun stakingsrecht bovenop.

 

Het personeel van de Belgische gevangenissen kan niet anders dan vaststellen dat hun arbeidsvoorwaarden flink worden uitgehold.

Gedurende jaren al heerst er in onze gevangenissen een personeelstekort. Ondanks herhaalde beloftes van verschillende regeringen, komt er geen einde aan. Daarbovenop komt nog een gebrek aan investeringen in infrastructuur, waardoor ons gevangeniswezen steeds verder veroudert. Als gevolg daarvan is de werkdruk van het personeel onaanvaardbaar hoog en wordt het ook moeilijker de gedetineerden de dienstverlening te geven waar die recht op hebben – bv. in de psychosociale ondersteuning.

Nu heeft de regering Michel ook beslist om het statuut van het gevangenispersoneel uit te hollen. Hoewel er beloftes worden gedaan over het belang van statutaire functies voor personeel in ‘gezagsfuncties’, staat de poort blijkbaar toch open voor tijdelijke werkkrachten – lees ‘interims’. Dit is een zeer onverantwoorde keuze in een voor de openbare veiligheid gevoelige sector als het gevangeniswezen.

En alsof het nog niet genoeg was, trok de regering Michel recent een streep door het stakingsrecht van het gevangenispersoneel. Het moet zo de prijs betalen voor een falend regeringsbeleid, wordt op die manier het zwijgen opgelegd en kan niet langer al zijn rechten als werknemer laten gelden.

De ACOD vraagt met aandrang respect voor het gevangenispersoneel en voor het belang dat dit gespecialiseerd en beëdigd personeel heeft in zijn delicate werkomgeving. De ACOD roept ook haar leden in al haar sectoren en gewesten solidair te zijn met het stakend gevangenispersoneel en hun acties te steunen.

Chris Reniers
voorzitter ACOD

Guido Rasschaert
algemeen secretaris ACOD