Skip to main content

Gesloten Centra solidair met Justitie

Op 03/07/2018 zullen de personeelsleden van de gesloten centra voor illegalen van Merkplas en Brugge prikacties organiseren ter ondersteuning van aan de gang zijnde staking binnen de gevangenissen. Met deze actie willen de personeelsleden hun solidariteit betuigen aan hun collega’s binnen justitie.

Zij voeren immers actie tegen de afbraak van het overheidsstatuut.

Afschaffing van het stakingsrecht door minimale dienstverlening (opvorderingen bij staking?)

Afschaffing van het ziektekrediet, geen statutairen meer, invoering van interimarbeid tegenover volwaardige aanwervingen, het verder uithollen van de codex (statuut van de ambtenaar), enz enz…...

Dit heeft ook zijn weerslag op ons in de gesloten centra.

Ook wij zullen de gevolgen hiervan voelen in ons dagelijks werk.

Vandaar onze steun aan onze collega-cipiers in de gevangenissen.

We willen hen steunen en tevens aangeven dat ook wij vragende partij zijn voor een goed ambtenarenstatuut en vakbondsrecht.

De prikacties in Merkplas zullen starten om 13u en eindigen om 15u, in Brugge starten de prikacties om 7u tot 10u en van 12u30 tot 14u30. Tijdens de prikacties zullen de personeelsleden de piketten aan de respectievelijke gevangenissen ondersteunen.

Door het federaal personeel monddood te maken, zullen de problemen niet verdwijnen. Integendeel, ze zullen door het personeel niet meer benoemd kunnen worden…..