Skip to main content

Vakbonden gevangenissen krijgen onterecht zwarte piet doorgeschoven

Sinds enkele dagen staakt het gevangenispersoneel in tal van Belgische gevangenissen. Bij vele politici en in verschillende media is er verontwaardiging over het zogezegde gebrek aan respect voor de basisrechten van de gedetineerden. ACOD-verantwoordelijke voor het gevangeniswezen Gino Hoppe ontkent dit: “Door de stakingen zou er immers personeelstekort zijn, waardoor de gedetineerden meer in hun cel zouden moeten blijven en minder bezoek zouden kunnen ontvangen. De waarheid blijkt echter veel subtieler dan dit, zoals blijkt uit twee recente voorvallen.”

“Laat het duidelijk zijn: het gevangenispersoneel staakt voor het behoud van hun statuut, voor de bescherming van hun stakingsrecht, voor meer investeringen in de verouderde gevangenissen maar ook voor meer personeel. De ACOD vindt het echter bijzonder pijnlijk om vast te stellen dat tijdens de staking de overheid er geen probleem mee heeft om (te veel) politiepersoneel in te zetten hoewel er voldoende werkend gevangenispersoneel beschikbaar is”, verduidelijkt Hoppe.

Door het alternerend staken in Vlaanderen, Wallonië en Brussel voorziet de vakbond voldoende personeel om elementaire taken uit te voeren. Hoppe: “Twee voorbeelden illustreren echter dat het inzetten van de politie misbruikt wordt door de regering om vakbonden in een slecht daglicht te plaatsen.”

- Op zaterdag 23 juni in de gevangenis van Dendermonde: het is blijkbaar geen probleem om 24 (!) politieagenten in te zetten om het bezoek van de families aan de gedetineerden te overzien. Normaal gezien worden er voor dit bezoek slechts 3 (!) penitentiair beambten ingezet.

- Op woensdag 27 juni in de gevangenis van Brugge: het is blijkbaar geen probleem om maar liefst 60 (!) politieagenten in te zetten om de wandeling van de gedetineerden te begeleiden. Op een normale werkdag moeten slechts 3 (!) penitentiaire beambten datzelfde werk doen.

Hoppe verklaart stellig: “Laat er geen twijfel over bestaan: op beide dagen waren er meer dan 3 penitentiair beambten aan het werk.”

De ACOD benadrukt dat de regering onnodig politiepersoneel inzet en zo probeert op een populistische manier een wig te drijven tussen gevangenispersoneel en politie. We herhalen dat naast onze strijd voor de rechten van het personeel ook de rechten van de gedetineerden belangrijk zijn. Hoppe besluit: “De regering misbruikt door haar werkwijze en houding de rechten van de gedetineerden om stakend gevangenispersoneel in een kwaad daglicht te stellen.”

Contact: Gino Hoppe - algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten - 0476 75 20 27