Skip to main content

Stakingsaanzegging wegens uitblijven van duurzame oplossing

DG Personen met een handicap
Stakingsaanzegging wegens uitblijven van duurzame oplossing

Op maandag 8 januari 2018 diende ACOD AMiO een stakingsaanzegging ingediend bij de Staatssecretaris bevoegd voor personen met een handicap, Zuhal Demir en bij André Gubbels, directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Een algemene ledenvergadering heeft op 14 december 2017 voor deze aanzegging gestemd.

Bijna een jaar geleden hebben de werknemers van het DG HAN reeds uiting moeten geven aan hun onbegrip en ontreddering met betrekking tot het nieuwe computermateriaal, dat niet tegemoet komt aan hun behoeften en verwachtingen en dat niet bruikbaar is gebleken om doeltreffend te kunnen werken.

In april 2014 heeft manager André Gubbels het initiatief genomen voor een volledige reorganisatie, op basis van een nieuw instrument- dat ondertussen opnieuw is afgevoerd – en een organisatie in autonome ploegen, zonder hiërarchie. Doel van de reorganisatie: “meer doen met minder middelen”.

We moeten wel vaststellen dat dit op een rampzalig fiasco is uitgedraaid. Uit het psychosociale onderzoek van de dienst voor bescherming en preventie op het werk is duidelijk gebleken dat het personeel van het DG HAN erg ontmoedigd is, zwaar  gebukt gaat onder de grote stress en de heel negatieve weerslag van het werk op het privéleven.

Het chronische personeelstekort, dat de aangekondigde (en gedeeltelijk uitgevoerde)  aanwerving van 38 medewerkers poogt te compenseren, bereikt zijn grenzen in het feit dat aan de nieuwe medewerkers nepovereenkomsten van bepaalde duur worden voorgesteld waardoor deze nieuwkomers niet echt warm lopen voor een loopbaan binnen de dienst.

De ACOD vraagt:
Een versterking van de personeelsbestanden door meer mensen aan te werven en hiervoor de nodige geldmiddelen vrij te maken

  1. De invoering van een callcenter met nieuwe medewerkers die worden opgeleid door degenen die in deze functie reeds een rijke ervaring hebben opgedaan
  2. Vaste overeenkomsten voor de nieuwkomers en voor alle personeelsleden.
  3. De bevordering van de artsen (attaché) in de graad van adviseur.
  4. Evaluatie van de organisatie zonder hiërarchie in de verschillende medische centra alsook in het geheel van het Directoraat-Generaal.

Als de politieke wereld en het management geen oren hebben naar deze boodschap, zien we ons verplicht tot acties over te gaan.

Kurt Sissau

Federaal secretaris ACOD AMiO - 0476 73 82 12


Perscontact: Didier Coeurnelle – ACOD AMiO – 0489 43 55 94