Skip to main content

Vrederechter verbreekt zegels ondanks onveilig gebouw

 

Op 9 augustus 2017 werden in opdracht van de FOD WASO het gebouw van het Vredegerecht Sint-Joost-ten-Node (Middaglijnstraat 29) om veiligheidsredenen verzegeld. De inspecteur van FOD WASO oordeelde dat het te gevaarlijk was om het gebouw te betreden door het personeel en door de bezoekers. Daarom werd het vredegerecht tijdelijk ondergebracht in een ander gebouw van de gemeente SintJoost-Ten-Noode. Hiervoor werd door de FOD WASO geen toestemming gegeven.

Lees het volledige artikel hier.