Skip to main content

Koen Geens, minister van begoocheling

Minister Geens heeft een maatregel in het leven geroepen die het mogelijk maakt om gedetineerden die maximum 10 jaar celstraf (!) uit te zitten hebben, in verlengd penitentiair verlof te plaatsen.

Het is niet zo gek dat deze maatregel genomen wordt vlak voor het ogenblik dat blijkt dat zijn deadline verstreken is om nationaal onder de 10.000 gedetineerden te geraken.

 Met deze maatregel hoopt de minister om het aantal gedetineerden te drukken en in de cijfers onder de 10.000 gedetineerden te geraken, heel artificieel eigenlijk. In essentie worden nog steeds meer dan 10.000 gedetineerden beheerd en opgevolgd door personeel in onderbezette administratieve en psychosociale diensten. Ook van de personeelsleden in bewakende diensten, die ten gevolge het besparingsbeleid van deze regering noodgedwongen afgeslankt zijn, verwacht men dat zij hun werkdruk laten toenemen… Alles uit de kast om de minister zijn streefcijfer van minder dan 10.000 gedetineerden te doen behalen blijkbaar!


Tijdens het sociaal overleg op 23 juni 2017 beweerde het kabinet justitie bij hoog en bij laag letterlijk dat er geen werkdruk zou bijkomen. Integendeel, gedetineerden die in verlengd penitentiair verlof zijn, zouden bijdragen tot een lagere werkdruk. Gedetineerden die niet in de cel zitten hoeven immers niet te douchen, te telefoneren, te wandelen, eten te krijgen, … De gedetineerden die in dit stelsel zitten, moeten echter om de zeven dagen hun persoonlijke spullen in bewaring geven omdat een andere gedetineerde die in hetzelfde stelsel zit, tijdens hun verlof gebruik maakt van de cel die zij achterlaten. Dit vereist registratie en nadien nauwgezette verificatie van het materiaal dat in bewaring gegeven wordt. Het is niet zo zeldzaam dat gedetineerden met deze classificatie best veel materiaal op cel hebben en dus vraagt deze bijkomende taak heel wat extra tijd en werk van het personeel. Tijd die zij niet hebben vanwege een afgeslankte werking ….

Bij het in voege brengen van dit systeem komt de kat op de koord. Gedetineerden die gebruik maken van dit stelsel zullen vervangen worden door gedetineerden uit andere inrichtingen en in feite is er dus geen afname van werkdruk. Een inrichting zoals Ruiselede, die eigenlijk meer gedetineerden herbergt dan voorzien, kan op dit ogenblik in het beste geval 16 gedetineerden tot dit stelsel toelaten. Terwijl 8 gedetineerden in verlengd penitentiair verlof zijn, zullen 8 andere gedetineerden op de gedeelde cel verblijven. Tegelijkertijd zullen 8 nieuwe gedetineerden uit een andere penitentiaire inrichting overgebracht worden naar Ruiselede, waar in essentie het bevolkingscijfer als vanouds blijft. Hoezo gedetineerden die in verlengd penitentiair verlof zijn dragen bij tot een verlaagde werkdruk? Hoezo gedetineerden die niet in de cel zitten hoeven niet te douchen, te telefoneren, te wandelen, eten te krijgen, … ? Ondertussen moeten de onderbemande administratieve en psychosociale diensten 8 dossiers meer beheren en moet het bewakend personeel om de zeven dagen registratie en verificatie doen van materiaal dat in bewaring gegeven wordt door 16 gedetineerden …
Er is ten gevolge het verlengd penitentiair verlof geen sprake van afname aan werkdruk in Ruiselede. Er is enkel een toename aan werkdruk binnen alle diensten werkzaam in Ruiselede
Als een ware illusionist creëert minister Geen de perceptie dat er minder gedetineerden in de gevangenissen zijn terwijl zij in werkelijkheid wel degelijk in de gevangenis verblijven en een nog grotere inzet van het penitentiair personeel vereisen.

De syndicale organisaties van het penitentiair personeel zijn allerminst onder de indruk van deze goocheltruc en zullen desnoods via syndicale actie dit spelletje balletje – balletje stopzetten.


Eddy De Smedt | Permanent secretaris | 0487/27 54 01

Robby De Kaey |  VSOA Stafmedewerker |   0497/27 37 10

Frank Conings | ACOD Vrijgestelde Justitie ACV | 0497/27 24 18