Skip to main content

Personeelsperikelen bij het Gemeenschapsonderwijs

Bij het gemeenschapsonderwijs (GO!) zijn er de voorbije weken een aantal persoonsperikelen opgedoken die we als gemeenschappelijk vakbondsfront niet kunnen aanvaarden.

 

Tijdens het vorige EOC  hebben de vakverenigingen samen een bericht opgemaakt om te reageren.

De Afgevaardigd Bestuurder (AB) heeft daarop tijd vrij gemaakt om aan de vakbonden extraduiding te geven. Dit feit, alsook het feit dat de raad ondertussen gereageerd heeft op één van de belangrijkste aangehaalde  punten, toont aan de onze bemerkingen met aandacht werden gelezen.

Managementtoelage in tijden van besparing?

Na de voornoemde duiding wensen de vakvereniging alsnog volgende opmerkingen te geven:

Alhoewel het een beslissing is van de raad, voelt het voor de personeelsleden wrang aan dat een managementtoelage werd toegekend in een klimaat van besparingen.

Personeelsplan met statutaire wervingen

Daarnaast blijven we ons als vakbonden verzetten tegen contractuele wervingen. Het Vlaams personeelsstatuut (VPS) stelt duidelijk dat alle permanente functies een statutaire invulling moeten krijgen. In het voornoemde gesprek met de AB is ons wel bevestigd geworden dat eerst intern zal (blijven) gekeken worden bij vacatures en dat ook statutaire personeelsleden voor de contractuele functies zullen kunnen kandideren.

Pendelen naar T&T

Het personeel van GO! zal ingevolge de communicatie van de Vlaamse Overheid slechts als ‘bezoeker ‘ van het Turn en Taxis gebouw de pendelbus kunnen gebruiken. Deze pendelbus wordt door de Vlaamse Overheid ingelegd om haar personeel op een veilige manier van het station naar de nieuwe kantoorgebouwen aan Tours & Taxis te brengen. Om deze pendelbus voor het GO! personeel op reguliere basis toegankelijk  te maken zou het GO! een bijdrage moeten betalen. Die bijdrage zou voor het GO! te duur zou zijn, omdat daar in tijden van besparingen geen middelen voor zijn…..

Op ons verzoek zal de vraag naar de kostprijs  voor het gebruik van de pendelbus van de Vlaamse Overheid met inlassing  halte aan de Rederskaai door onze leidinggevenden opnieuw worden gesteld.

Er is ondertussen wel voor de personeelsleden die moeilijk te been zijn of die zeer vroeg de arbeidstaak moeten aanvatten een MIVB abonnement, om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. ….

De drie vakorganisaties vragen zich samen af

  • Of de veiligheid van het GO! personeel dan minder belangrijk is dan die van de andere Vlaamse ambtenaren;
  • Of de nieuwe contractuele wervingen door hun minder goede werkvoorwaarden dan nu al de besparingen moeten betalen die –wie weet- misschien later zouden kunnen worden opgelegd.

De vakorganisaties willen dat de wervingen statutair gebeuren waar mogelijk en conform het VPS en dat open plaatsen effectief ingevuld worden, eventueel via opleiding of vorming van eigen personeel. We dringen er op aan om de veiligheidsrisico’s ernstig te nemen.

Als vakbonden willen we ons blijven inzetten voor de belangenverdediging van alle personeelsleden. We zullen alert blijven!

Chris Moortgat, Geert Dermaut, Steven Eeckhout