Skip to main content

Acties bij de FOD Financiën

Al geruime tijd wordt het personeel van Financiën geconfronteerd met de gevolgen van de besparingen van de federale regering met een verslechtering van de werkomstandigheden voor gevolg.  Aangezien hun stem niet gehoord werd zijn er recent acties gevoerd in Brussel, Zaventem en Charleroi om de aandacht te trekken van de minister en de burgers op deze problemen.

Bij de Raad van State ben je maar beter magistraat dan personeelslid!

Voor de personeelsleden van de Raad van State ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Nieuwe korpschefs zijn verkozen en dit jaar zou ook een nieuwe personeelsdirecteur in functie moeten treden (deze keer iemand die al bij de Raad van State werkt?). Er wordt gezegd dat bepaalde magistraten, korpschefs en de vermoedelijke toekomstige personeelsdirecteur het personeel sommige voordelen zouden willen ontnemen… maar laten we de voordelen van personeel eens naast die van de magistraten leggen!

Heibel in keukens Arenberg en Ferraris

Door de aanhoudende besparingen (zo wel op koppen, als op middelen) van de laatste jaren is er al een ganse tijd een gestage afbouw bezig van de personeelsbezettingen in de diverse keukens. Hier bovenop was er dan nog eens de uitbreiding en vernieuwing van het aanbod (o.a. opening koffiebars met bovendien ruimere openingsuren, nieuw broodjesassortiment, pastabar, grillbar, …).

Invoering functieclassificatie: stand van zaken - juli ‘17

De begeleidingscommissie functieclassificatie (samengesteld uit leden van de drie representatieve vakbonden en deskundigen van de Diensten van de VO) behandelt aan functieclassificatie gerelateerde problematieken en formuleert zowel adviezen als voorstellen van oplossing. Situaties die leiden tot een aanpassing van de functiematrix of de beroepsprocedure vereisen steeds een consensusadvies.

opzij zetten van directeur Stijn Staes

Het personeel van De Zande (Gemeenschapsinstellingen Beernem en Ruisleden) en gesteund door de drie vakorganisaties verzetten zich tegen het onbegrijpelijk opzij zetten van hun directeur Stijn Staes.

Deze was zelfs als eerst gerangschikt voor het examen ingericht voor deze plaats.

Indien deze beslissing niet snel wordt teruggedraaid zal er op korte termijn zeker een 24-urenstaking volgen, mogelijks samen met de gemeenschapsinstellingen De Kempen (Mol) en De Grubbe (Everberg).

Zie ook het interview op De Redactie met hoofdmilitante Martine Devisscher in een glansrol: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3033522

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!