Skip to main content

Bij de Raad van State ben je maar beter magistraat dan personeelslid!

Voor de personeelsleden van de Raad van State ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Nieuwe korpschefs zijn verkozen en dit jaar zou ook een nieuwe personeelsdirecteur in functie moeten treden (deze keer iemand die al bij de Raad van State werkt?). Er wordt gezegd dat bepaalde magistraten, korpschefs en de vermoedelijke toekomstige personeelsdirecteur het personeel sommige voordelen zouden willen ontnemen… maar laten we de voordelen van personeel eens naast die van de magistraten leggen!

 

We gaan niet in detail treden, maar het artikel is persklaar. Als ze het op onze “voordelen” gemunt hebben, dan wordt het tijd dat we ons mobiliseren en de pers inlichten.

Een paar voorbeelden waarbij de magistraten heel wat meer voordeel genieten dan het administratieve personeel:

  • Telewerk:
  • Ziekteverloven;
  • Werkuren;
  • Verlofdagen;
  • Cumul;
  • kredietkaarten;
  • loon;
  • dienstwagens, gsm, PC
  • seminaries en voortzettingen (intra-muros en in het buitenland);
  • opleidingen;

En we kunnen zo nog wel even doorgaan…

Kameraden, steun dus uw afgevaardigden om een einde te maken aan deze gretigheid om ons af te schilderen als profiteurs. Wij, werknemers, doen ons werk en verdienen die paar voordelen.

Binnenkort lichten we op een algemene vergadering de plannen van de overheid toe. We rekenen op uw aanwezigheid en steun want het zijn uw rechten, die in het gedrang dreigen te komen!

Gino Hoppe