Skip to main content

CD&V met twee gezichten

CD&V pleit voor einde aanwervingsstop ambtenaren

Wat CD&V in de standaard van 31 juli zegt , staat in schril contrast met wat op Radio1 te horen was rond acht uur in een interview met dezelfde Koen Van den Heuvel. Daar klopte dezelfde persoon zich om de borst dat er een wervingstop is geweest maar dat het gevolg is dat er minder statutairen zijn. Hij pleit een slanke en efficiënte overheid, het aanvullen "waar nodig" met contractuelen en op termijn beide statuten gelijk te trekken. Hij verwijst hiervoor naar Homans. En we kennen haar plannen....

http://m.standaard.be/cnt/dmf20170730_02994838 

 

Invoering functieclassificatie: stand van zaken - juli ‘17

De begeleidingscommissie functieclassificatie (samengesteld uit leden van de drie representatieve vakbonden en deskundigen van de Diensten van de VO) behandelt aan functieclassificatie gerelateerde problematieken en formuleert zowel adviezen als voorstellen van oplossing. Situaties die leiden tot een aanpassing van de functiematrix of de beroepsprocedure vereisen steeds een consensusadvies.

Lees verder

opzij zetten van directeur Stijn Staes

Het personeel van De Zande (Gemeenschapsinstellingen Beernem en Ruisleden) en gesteund door de drie vakorganisaties verzetten zich tegen het onbegrijpelijk opzij zetten van hun directeur Stijn Staes.

Deze was zelfs als eerst gerangschikt voor het examen ingericht voor deze plaats.

Indien deze beslissing niet snel wordt teruggedraaid zal er op korte termijn zeker een 24-urenstaking volgen, mogelijks samen met de gemeenschapsinstellingen De Kempen (Mol) en De Grubbe (Everberg).

Zie ook het interview op De Redactie met hoofdmilitante Martine Devisscher in een glansrol: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3033522