Skip to main content

Met dank aan Homans: Vlaamse contractuelen gaan minder pensioen krijgen dan de federale collega's

 

De minister verantwoordelijk voor het Vlaamse personeel Liesbeth Homans heeft drie jaar geleden beloofd om het personeel in een sectoraal akkoord financiële middelen ter beschikking te stellen. In juli heeft ze die belofte ingetrokken.

 

Eén van de speerpunten van ACOD was inderdaad om een aanvullend pensioen te bekomen voor het contractuele personeel via dit sectoraal akkoord 2017-2019. Ook al is het de bedoeling van de vakorganisaties om zoveel mogelijk personeel statutair te maken zoals statutair is afgesproken.

 

De minister ziet dit anders en geeft liever pakken geld uit aan uitbestedingen via privéondernemingen, zijnde de sponsoren van haar partij NVA.