Skip to main content

INFO-Flash maart 2023

Lees hier de INFO-Flash van 15 maart 2023.

In deze editie gaan we dieper in op:
-  de uitvoering van onze sectorale cao voor het vlaams overheidspersoneel
-  de stand van zaken onderhandelingen 5-sporen
-  de actieweek van de openbare diensten