Skip to main content
 

Op naar de acties in de gevangenissen: Personeelswerving blijft maar aanslepen

Ondanks de Inspecteur van Financiën op 15 december 2017 goedkeuring gegeven had om over te gaan tot de statutaire benoeming van 81 penitentiaire bewakingsassistenten, stelt de ACOD vandaag vast dat nog geen enkele van deze mensen gecontacteerd werden om daadwerkelijke in dienst te treden!

Gedurende maanden verschool het kabinet Justitie zich achter de Inspecteur van Financiën wanneer tijdens het sociaal overleg de malaise van het personeelstekort in de penitentiaire inrichtingen aangeklaagd werd.

Sinds 15 december 2017 heeft het opleidingscentrum, dat instaat voor het contacteren van de laureaten, geen enkele naam of contactgegevens ontvangen. Nochtans had het kabinet justitie zich tijdens het laatste sociaal overleg van 2017 (21 december 2017) geëngageerd om diezelfde dag nog het nodige te doen ten aanzien van het opleidingscentrum wat betreft de contactgegevens.

Het kabinet heeft zich tijdens datzelfde sociaal overleg geëngageerd om op 15 januari 2018 een eerste groep van 15 of indien mogelijk zelfs 30 nieuwe penitentiaire bewakingsassistenten te laten starten in het opleidingscentrum te Brugge. Tot op vandaag is er nog geen enkel besluit toegekomen in Brugge, is nog geen enkele laureaat bevraagd kunnen worden en weet men bijgevolg niet wanneer deze mensen kunnen starten.

Het opleidingscentrum moet daarom de geplande opleidingen van 15 januari 2018 annuleren. Omdat tal van laureaten meer dan waarschijnlijk nog met een opzegtermijn rekening moeten houden, is het meer dan waarschijnlijk zo dat ook de geplande opleiding van 1 februari 2018 in het water zal vallen.

Dit kabinet blinkt uit in onkunde, onwaarheden en eindeloos getreuzel … “Wie gelooft die mensen nog” was ooit de slogan waarmee Yves Leterme naar de kiezer trok, maar die CD&V nu als een boemerang terug in het gezicht krijgt.

ACOD Justitie bereidt daarom in gemeenschappelijk vakbondsfront actieplan voor dat de gevangenissen - en deze keer niet enkel in Wallonië of Brussel - tot actie zal doen overgaan!

Perscontact: Robby De Kaey - ACOD Justitie - 0497 27 37 10

Bewaken private beveiligingsbedrijven weldra onze legerkazernes?

Minister van Defensie Steven Vandeput wil in de toekomst meerdere taken binnen Defensie privatiseren. Als excuus hiervoor roept hij de moeilijke veiligheidssituatie en vooral de budgettaire problemen in. Voor het personeel dat deze taken momenteel uitvoert, creëert dit een angstwekkend vooruitzicht.

Lees het volledige bericht hier.

Penitentiair administratief assistenten voor de FOD Justitie met Rosetta-contract

De FOD Justitie zoekt 11 penitentiair administratieve assistenten voor haar directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen (3 voor Antwerpen, 1 voor Beveren, 2 voor PC Brugge, 2 voor Gent, 1 voor Leuven-Centraal, 1 voor Leuven-Hulp en 1 voor Wortel).

De missie van DG EPI is het waarborgen van een rechtsconforme, veilige, humane en geïndividualiseerde uitvoering van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen met het oog op een optimale re-integratie van de gedetineerde in de maatschappij.

Lees verder

Vragen?

Contacteer ons met uw vragen of opmerkingen,
wij zijn er voor u!