Skip to main content

Verdeel- en heerstechnieken bij de Civiele Bescherming

Sociaal overleg à la N-VA?

Naar aanleiding van de hervormingen van de Civiele Bescherming vond vorige week een informeel overleg plaats met de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Hoewel we in gemeenschappelijk front om dat overleg vroegen, moesten wij toch vaststellen dat één vakbond werd uitgesloten. De ACOD, die toch heel wat personeelsleden vertegenwoordigt, was men ‘toevallig’ vergeten uit te nodigen.

 

Nog groter werd onze verbazing toen we na het overleg het nieuwe voorstel van de minister niet mochten ontvangen. En ook daar hield de ‘nalatigheid’ niet op. In dit voorstel staat immers duidelijk dat de minister voor maandagavond om 18u een antwoord verwacht “van ACV en VSOA”!

Navraag bij het kabinet leerde ons dat dit alles volgens de Minister een “jammerlijk misverstand” was. Toch mochten we tot op heden nog steeds niet het nieuwe voorstel ontvangen.

De ACOD stelt zich intussen ook andere vragen bij de manier van werken van de minister. In het voorstel – dat we dankzij de andere vakbonden wel konden inkijken – staat onder andere duidelijk dat als de betrokken vakbonden het voorstel aanvaarden volgende maatregel word genomen: alle acties van het personeel – stakingen dus - zullen géén financiële gevolgen hebben. Het personeel zal dus geen loonverlies lijden, maar de niet-gepresteerde (stakings)uren worden gecompenseerd door te putten uit het grote overschot van recuperatie-uren waar het personeel nog recht op heeft.

Is dit de nieuwe manier van sociaal overleg. Is dit de manier van iedereen op dezelfde manier behandelen of is dit de kracht van verandering?

Hoe dan ook, minister Jambon is eraan voor de moeite. Zijn voorstel zonder inhoud werd verworpen door u uitgenodigde vakbonden. Misschien moet hij de volgende keer de ACOD toch maar uitnodigen. Je weet maar nooit!

Contact

Gino Hoppe
algemeen secretaris ACOD AMiO
0476 75 20 27