Skip to main content

Acties bij de FOD Financiën

Al geruime tijd wordt het personeel van Financiën geconfronteerd met de gevolgen van de besparingen van de federale regering met een verslechtering van de werkomstandigheden voor gevolg.  Aangezien hun stem niet gehoord werd zijn er recent acties gevoerd in Brussel, Zaventem en Charleroi om de aandacht te trekken van de minister en de burgers op deze problemen.

Lees verder

Meer politieke rechten voor de militairen!

De regeringspartijen hebben een wetsvoorstel ingediend om het statuut van de militair te wijzigen en hun politieke rechten uit te breiden. Zijn wij als vakorganisatie akkoord met dit voorstel? Uiteraard is ons antwoord volmondig, ja! Maar, wij hebben hierbij toch een bezorgdheid.

Lees verder

De RVA en het Nieuwe Werken

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening schakelt zich, net zoals een groeiend aantal Federale Overheidsdiensten en Rijksdiensten, alsmaar meer in de ideologie achter het Nieuwe Werken in. Meestal wordt hiernaar verwezen in Engelse ‘newspeak’ als The New Way of Working, of kortweg NWOW en wordt de invulling van ervan eveneens doorspekt met lekker modern klinkende Engelse termen.

Lees verder