Skip to main content

De RVA en het Nieuwe Werken

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening schakelt zich, net zoals een groeiend aantal Federale Overheidsdiensten en Rijksdiensten, alsmaar meer in de ideologie achter het Nieuwe Werken in. Meestal wordt hiernaar verwezen in Engelse ‘newspeak’ als The New Way of Working, of kortweg NWOW en wordt de invulling van ervan eveneens doorspekt met lekker modern klinkende Engelse termen.

 

De NWOW omvat zaken zoals telewerken, de gedeelde werkplek (of ‘Dynamic Office’), Clean Desk, papierloos werken (of ‘Paperless Office’) en op termijn het overschakelen van het prikklok-systeem naar een ‘resultaatgericht werken’ zonder tijdsregistratie. Vaak wordt hierbij naast de wil om te ‘moderniseren’, expliciet verwezen naar budgettaire beperkingen als motivering voor deze omschakeling. Vele kantoren zullen immers minder ruimte nodig hebben wanneer minder medewerkers aanwezig zijn. Er zal minder elektriciteit verbruikt worden, minder moeten verwarmd worden, minder materiaal aangekocht worden, enz.

Als vakorganisatie moeten we bij zulke grote veranderingen ten allen tijden waakzaam blijven voor de mogelijke negatieve gevolgen die zulk een omvangrijke omschakeling kan hebben voor het personeel. Al te vaak wordt immers in de communicatie naar de medewerkers toe gefocust op de positieve elementen en worden mogelijke nadelen verzwegen of in het beste geval nog benoemd als “een uitdaging”.

Zo moeten we bijvoorbeeld bij de op til staande uitbreiding van het telewerk naar twee dagen per week, er rekening mee houden dat dit een invloed zal hebben op de personeelsbezetting in de kantoren, terwijl er na de recente wervingsstop ten gevolge van de besparingen nu reeds sommige diensten enkele dagen in de week onderbezet zijn. Bij het verdwijnen van het priksysteem moeten we er eveneens over waken dat het ‘resultaatgericht werken’ duidelijk omschreven wordt en geen mogelijkheid geeft tot enige willekeur. De vragen die we ons kunnen en moeten stellen bij deze nieuwe manier van werken zijn talloos en vaak complex.

Als ACOD moeten we het personeel dus voldoende duiding geven bij deze systemen, alsook de veranderingen van nabij opvolgen. Op zulke momenten van grote wijzigingen in de werkomstandigheden moeten we als vakorganisatie steeds extra waakzaam blijven. Het zal op korte en middellange termijn één van de vele uitdagingen zijn voor ACOD.