Skip to main content

Invoering functieclassificatie: stand van zaken - juli ‘17

De begeleidingscommissie functieclassificatie (samengesteld uit leden van de drie representatieve vakbonden en deskundigen van de Diensten van de VO) behandelt aan functieclassificatie gerelateerde problematieken en formuleert zowel adviezen als voorstellen van oplossing. Situaties die leiden tot een aanpassing van de functiematrix of de beroepsprocedure vereisen steeds een consensusadvies.

Lees verder

opzij zetten van directeur Stijn Staes

Het personeel van De Zande (Gemeenschapsinstellingen Beernem en Ruisleden) en gesteund door de drie vakorganisaties verzetten zich tegen het onbegrijpelijk opzij zetten van hun directeur Stijn Staes.

Deze was zelfs als eerst gerangschikt voor het examen ingericht voor deze plaats.

Indien deze beslissing niet snel wordt teruggedraaid zal er op korte termijn zeker een 24-urenstaking volgen, mogelijks samen met de gemeenschapsinstellingen De Kempen (Mol) en De Grubbe (Everberg).

Zie ook het interview op De Redactie met hoofdmilitante Martine Devisscher in een glansrol: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.3033522

Mooie afspraken PTOW bij VMSW

Hieronder zijn de punten waarover een mooi akkoord werd bekomen rond PTOW. De ingang/start van PTOW werd samen met de vakorganisaties vastgelegd in de maand september/oktober. 

Lees verder