Skip to main content

Syndicale premie

U kan vanaf deze week uw document "Syndicale premie" downloaden en afdrukken uit Vlimpers. Voor de mensen van de Watergroep zal Ingrid Moens gepaste instructies geven.
U dient uw ORIGINEEL attest na ondertekening met de vermelding “gelezen en goedgekeurd” naar uw gewestelijk secretaris te sturen in een voldoende gefrankeerde omslag, het gewest zorgt voor de uitbetaling. Vooraleer af te drukken slaat u best het document eerst op. Indien het attest verloren geraakt kunt u dit op die manier nogmaals afdrukken, anders niet!!!

 Adressen van de gewesten:
ACOD Antwerpen - Patrick Marivoet - Ommeganckstraat 47-49 te 2018 Antwerpen
ACOD BHV - Jurgen Van Lysebetten - Maria-Theresiastraat 121 te 3000 Leuven
ACOD Limburg – Gert Gielen - Koningin Astridlaan 45 te 3500 Hasselt 
ACOD Oost-Vlaanderen - Lorenzo Eecloo - Bagattenstraat 158 te 9000 Gent
ACOD Vlaams-Brabant - Werner Evenepoel - Maria-Theresiastraat 121 te 3000 Leuven
ACOD West-Vlaanderen: Bart Van Lancker - Sint Amandsstraat 112 te 8800 Roeselaere

U kan uw attest ook zelf in de brievenbus van uw gewest poneren of indien het anders niet kan in de bus van het ACOD-lokaal in het Consciencegebouw.