Skip to main content

Ecocheques voor alle personeelsleden

Als vakbond onderhandelen we al een hele tijd rond ons sectoraal akkoord-cao 2020-2022 voor het Vlaams overheidspersoneel. De Vlaamse regering heeft deze onderhandeling een tijdlang op de lange baan geschoven.
We willen geen cao-geld kwijtspelen en hebben afgedwongen dat er dit jaar nog een realisatie is van het éénmalig budget.
De keuze is gevallen op een ecocheque met een waarde van 250€!

Een ecocheque is een extralegaal voordeel waarmee een ruim aantal ecologische producten en diensten aangekocht kunnen worden. De ecocheques worden toegekend op naam, zijn niet omruilbaar naar geld en zijn 2 jaar geldig.
Het bedrag zal in december nog op jullie Edenred-kaart gestort worden.
Kunnen niet genieten van het voordeel van deze ecocheque: jobstudenten, Buitenlandpersoneel van lokaal recht, AOP Sport Vlaanderen en Occasionele lesgevers VDAB evenals personeelsleden die op 30/11/22 genoten van één van volgende verlofstelsel: 1 jaar onbetaald verlof opnemen, 1 jaar gestandaardiseerd gunstverlof.

Onder voorbehoud van een akkoord met Vlaamse regering rond het sectoraal akkoord kan er in 2023 nog een ecocheque volgen van 250€.
We zitten momenteel in de eindfase van de onderhandeling sectoraal akkoord met nog andere maatregelen voor het personeel.

Extra personeelsvergaderingen VSOA-ACOD Overheidsdiensten

Er zijn extra fysieke personeelsvergaderingen voorzien:

- vrijdag 22 april 2022 - 10 uur - VAC Leuven
- dinsdag 26 april 2022 - 9 uur - VAC Antwerpen
- donderdag 28 april 2022 - 10 uur - VAC Hasselt
- dinsdag 3 mei 2022 - 9 uur - VAC Brugge

Lees hier de uitnodiging.

Stakingsaanzegging voor onbepaalde duur

Lees hier de stakingsaanzegging voor onbepaalde duur voor de sectoren Lokale en Regionale Overheden en de Diensten van de Vlaamse overheid met betrekking tot de vertrouwensbreuk tussen minister Somers/de Vlaamse regering en de vakorganisaties.

Lees hier het schrijven van 31 januari 2022.

Lees hier het schrijven van 10 februari 2022.

 

Personeelsvergaderingen ACOD-VSOA

Er gaan op volgende dagen personeelsvergaderingen door:

- maandag 14 maart - 10 uur- Conscience Brussel
- donderdag 17 maart - 10 uur - VAC Gent

Lees hier de uitnodiging.