Skip to main content

Gesprek met minister Homans: geen agendering op Sectorcomité, acties opgeschort

Als ACOD hebben we de voorbije weken al fors gereageerd tegen de afbraakmaatregelen van de arbeidsvoorwaarden en het personeelsstatuut voor het personeel van de Vlaamse overheid.Onder druk van onze acties en stakingen van de sluizen, loodsen en de andere kameraden van de Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) van de laatste weken en uren, hebben we de druk op minister Homans en de Vlaamse regering  nog forser doen stijgen tot een hoogtepunt. Ook de massaal bijgewoonde personeelsvergaderingen en de steun die we daar kregen, hebben de druk op de ketel verhoogd. Daarnaast was de aankondiging van onze grote algemene staking van de Vlaamse overheidspersoneelsleden op 21 september een stevig extra drukkingsmiddel.

We eisten vooraf gesprekken met minister Homans om de afbraakmaatregelen van tafel te vegen en dat deze van de agenda van het Sectorcomité van 24 september zouden worden gehaald. Het is ons gelukt om minister Homans onder dergelijke zware druk te zetten en uiteindelijk heeft ze ons uitgenodigd voor een dringend gesprek en overleg. De minister was hoogstpersoonlijk aanwezig, samen met haar kabinetschef en onderhandelaar.

Lees verder

Staak mee op 21 september 2018

Op vrijdag 21 september 2018 roepen ACOD en de andere vakbonden het Vlaams overheidspersoneel op om te staken voor goede en betere arbeidsvoorwaarden. Minister Homans en de Vlaamse regering willen immers het personeelsstatuut afbouwen. Statutairen gaan er fors op achteruit en contractuelen gaan er niet op vooruit.

Lees hier het pamflet.

Actie Vlaamse Belastingsdienst

Op maandag 13 augustus voeren de controleurs van de Vlaamse Belastingsdienst actie tegen de afbraakmaatregelen van minister Homans.

Zij wil haar personeel bij ziekte van meer dan 30 dagen 35% en meer afnemen van het loon;

Ze wil haar personeel gemakkelijker en sneller kunnen ontslaan;

Ze beperkt de statutaire werving waardoor nog meer mensen met een onzeker contract zullen moeten leven;

Deze actie is een tweede in een reeks van vele.  We zullen niet stoppen tot ze deze maatregelen intrekt.

We hebben ons verontschuldigd naar de gedupeerden toe, maar je kan geen ei bakken zonder de schaal te breken.

Jan en Chris