Skip to main content

Regeling voor het corona-ouderschapsverlof

In opvolging van de bespreking op 11/5 en 25/5 in het Sectorcomité XVIII en na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse regering op 29/5 de regeling voor het corona-ouderschapsverlof in het VPS definitief goedgekeurd.

De regeling werd nog beperkt aangepast mbt de volgende 3 punten, waarvan het 1ste  punt een expliciete vraag was van de vakorganisaties tijdens de onderhandelingen over dit BVR:

  1. Naast ouderschapsverlof, verlof voor deeltijdse prestaties en deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap is het nu ook mogelijk om (mits akkoord van de lijnmanager) een lopend medisch bijstandsverlof, palliatief verlof of zorgkrediet om te zetten naar corona-ouderschapsverlof.  Als de lijnmanager hiermee instemt en het arbeidsregime hetzelfde blijft, is het bovendien mogelijk om deze verloven met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 om te zetten naar corona-ouderschapsverlof.
  2. Het verlof dat een personeelslid omzette naar corona-ouderschapsverlof kan het personeelslid op een later moment opnemen.  Dit is ook mogelijk als het resterende gedeelte minder bedraagt dan de minima voorzien in het VPS
  3. Afstemming op de definitieve federalen regelgeving rond corona-ouderschapsverlof voor de termen 'pleegkind' en 'gehandicapt kind'

Meer informatie over het corona-ouderschapsverlof in zijn geheel is te raadplegen onder de volgende link

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/coronavirus-informatie-personeel/corona-ouderschapsverlof