Skip to main content

Vertrouwenscrisis Gemeenschapsinstellingen

 

Donderdag 31.08.2017 werden de 3 representatieve vakbonden ontvangen door Vlaams minister Jo Vandeurzen. Aanleiding vormde de vertrouwenscrisis die ontstaan is tussen het personeel van diverse Gemeenschapsinstellingen en het hoofdbestuur na de organisatie van examens en het terugfluiten midden juli van dienstdoend algemeen directeur Stijn Staes van campus De Zande. 


Het personeel van campus De Grubbe (Everberg) kon geen begrip opbrengen voor het feit dat hun dienstdoende directrice An Coucke door het eigen hoofdbestuur gedeplaceerd werd in de tweede fase van het algemeen wervingsexamen. De verontwaardiging was algemeen maar acties werden on hold gezet toen bekend werd dat het tweede deel van het examen omwille van procedurefouten geannuleerd werd. Mevrouw Coucke blijft daardoor tot nader order dienstdoend algemeen directeur in afwachting van de herneming van het examen.
 

In diezelfde periode werd dienstdoend algemeen directeur Stijn Staes van De Zande geheel onverwacht door afdelingshoofd Magda Massoels bedankt voort bewezen diensten en teruggefloten naar Brussel. Dhr. Staes scoorde nochtans het sterkst in beide onderdelen van het examen. Opnieuw reageerde het personeel vol ongeloof en verbijstering en was de bereidheid onder het personeel om te strijden voor de directeur bijzonder groot. Administrateur-generaal Van Mulders neemt de verantwoordelijkheid nog steeds volledig op zich, maar kan of wil geen toelichting geven bij de motieven die aan de basis liggen van zijn drastische beslissing. 

Zowel An Coucke als Stijn Staes worden in hun campussen bijzonder gewaardeerd voor hun open en verbindende manier van leidinggeven. De perceptie op de werkvloer is dat zij afgerekend worden voor hun soms kritische houding t.o.v. het algemeen beleid van de Gemeenschapsinstellingen, een stelling die zeker niet ontkracht werd door recente verklaringen van het afdelingshoofd. De indruk leeft dat Brussel geen tegenspraak (meer) duldt en dat alle neuzen in dezelfde richting moeten wijzen zo niet…. Een krachtig en zeer intimiderend signaal naar de vele d.d. directieleden van de Gemeenschapsinstellingen en het personeel in het algemeen.  Dit staat volledig haaks op de belangrijkste waarden die Jongerenwelzijn hoog in het vaandel zou moeten dragen. 

Administrateur-generaal Van Mulders zal, op vraag van Vlaams minister Vandeurzen, op korte termijn initiatieven nemen om het geschonden vertrouwen met de betrokken directieleden en het personeel in het algemeen te herstellen. De minister verzoekt de vakbonden uitdrukkelijk in het belang van iedereen dit proces een kans te geven. 

Daarnaast zal zo spoedig mogelijk de wervingsprocedure voor algemeen directeur hervat worden. De resultaten van het recente assessment (deel 1 van het examen met 4 geslaagden), zal daarbij gevalideerd worden. 

Voor de drie representatieve vakbonden is het duidelijk dat administrateur-generaal Van Mulders én het hoofdbestuur van de Gemeenschapsinstellingen een moeilijke taak wacht om het ernstig geschonden vertrouwen bij het personeel te herstellen. ACV-OD, VSOA en ACOD willen dit proces evenwel een ernstige kans geven. Dit vereist de nodige sereniteit en de vakbonden zijn daarom bereid verdere acties voorlopig op te schorten.