Skip to main content

Opmerkelijke beslissingen bij het GO!

Op het overleg van 23 mei tussen de leiding van de GO! administratieve diensten en de vakorganisaties werden een paar opmerkelijke beslissingen meegedeeld.

 

 • Na onze vraag werd meegedeeld dat De Raad GO! een managementtoelage heeft toegekend.
  We weten niet welke motivatie daar voor werd gegeven. We wisten wel al dat de directieraad beslist heeft om “bij gebrek aan extra middelen” geen functioneringstoelagen aan het personeel te geven. Met welke extra middelen de managementtoelage wordt gefinancierd weten we ook niet. Het is evenmin duidelijk over hoeveel leidinggevenden het gaat.
 • Het personeel van GO! zal geen gebruik kunnen maken van de pendelbus die de Vlaamse Overheid zal voorzien om haar personeel op een veilige manier tussen het station en de nieuwe kantoorgebouwen aan Tours & Taxis te brengen. Als reden wordt daarvoor opgegeven dat dit te duur zou zijn, en dat daar in tijden van besparingen geen middelen voor zijn.
 • Wanneer statutaire plaatsen bij GO! vrijkomen door bijvoorbeeld pensionering, dan zal GO! de vervanging voorzien door contractuele wervingen, en niet, zoals het hoort, door statutaire wervingen. Als reden wordt daarvoor opgegeven dat dit onvoorzichtig zou zijn omdat er misschien nieuwe besparingen zouden kunnen worden opgelegd in de toekomst.
 • Dat niet elke plaats die open komt, bvb door pensionering, vervangen zal worden.

De vakorganisaties vragen zich af

 • Of het leiderschapstraject dan overbodig is als de prestaties van het vorig jaar al een managementtoelage opleveren. Dat bleek in elk geval niet uit de personeelspeiling.
 • Of de veiligheid van het GO! personeel dan minder belangrijk is dan die van de andere Vlaamse ambtenaren;
 • Of de nieuwe contractuele wervingen door hun minder goede werkvoorwaarden dan nu al de besparingen moeten betalen die –wie weet- misschien later zouden kunnen worden opgelegd;
 • Of de managementtoelage ook mee verantwoord zou kunnen zijn door verbeteringen op het vlak van het welzijn van het personeel, en waar die dan zouden uit blijken.

De vakorganisaties menen dat:

 • de prioriteiten onvoldoende bij het personeel liggen;
 • er een gebrek aan openheid en transparantie is;
 • dit het welzijn van het personeel niet ten goede komt.

ACOD, gesteund door de twee andere vaorrganisaties vraagt meer openheid en transparantie over beslissingen die het personeel aanbelangen.  We vragen ook dat de wervingen statutair gebeuren waar mogelijk, en dat open plaatsen effectief ingevuld worden, eventueel via opleiding of vorming van eigen personeel. We dringen er op aan om de veiligheidsrisico’s ernstig te nemen.

Laat ons de gedeelde verantwoordelijkheid opnemen en samen werken aan een beter welzijn. ACOD is bereid zelfs een stapje verder te gaan.

Geert Dermaut