Skip to main content

Rekenhof: besparingen leiden tot stress en kwaliteitsverlies bij Vlaamse ambtenaren

De besparing die de Vlaamse regering oplegde bij de eigen ambtenaren leidt tot kwaliteitsverlies bij de dienstverlening en stress bij het personeel. Tot die conclusie komt het Rekenhof.

In de vorige legislatuur legde de Vlaamse regering een personeelsvermindering van 6,5 procent op. Dat percentage werd niet onderbouwd en er werd geen voorafgaande bepaling van de behoeften uitgevoerd, stelt het Rekenhof vast. De besparingen werden lineair verdeeld over de entiteiten, die de personeelsvermindering wel binnen hun domein mochten herverdelen. Van die mogelijkheid werd echter weinig gebruik gemaakt.
De besparingen werden vooral uitgevoerd door natuurlijke uitstroom. Daarnaast werden in beperkte mate ontslagen doorgevoerd en werden maatregelen stopgezet om personeel langer aan het werk te houden. Het Rekenhof nam interviews af bij vijftien entiteiten om het effect van de besparingen te meten. Daaruit blijkt dat ongeveer de helft een negatieve impact ondervond op de kwaliteit van de dienstverlening. Het gaat onder meer om termijnen die niet worden gehaald, projecten die worden geschrapt of streefnormen die worden verlaagd. Ook voor de ambtenaren zelf is de impact negatief. De stress gaat omhoog en de tewerkstelling van personen met een handicap of chronische ziekte wordt moeilijker. Het Rekenhof concentreerde het onderzoek voornamelijk op de besparingen van de vorige legislatuur, maar wijst erop dat ook de huidige regering 1.950 personeelsleden minder wil. Ook die besparing werd zonder voorafgaande behoeftebepaling doorgevoerd.