Skip to main content

Spontane acties bij de Vlaamse Waterweg - het water staat het personeel aan de lippen

De aanhoudende besparingen bij de Vlaamse waterweg hebben de limiet ruimschoots overschreden. Het personeel kan dit niet langer bolwerken. Jaarlijks verlof wordt niet goedgekeurd, overuren stapelen zich op, bevorderingen laten op zich wachten, meer taken met steeds minder. Dit is niet langer vol te houden.

De dienstverlening kan niet langer gewaarborgd worden. Wanneer kwaliteit van de dienstverlening en zelfs de veiligheid van personeel en burger in het gedrang komen, neemt het personeel zijn verantwoordelijkheid. Dit kan niet langer. Acties zijn noodzakelijk. 
We roepen de directie – maar ook zeker de Vlaamse regering – op dringend maatregelen te nemen. Besparen heeft zijn grenzen.

Het ganse uitvoerend personeel van de Vlaamse Waterweg nemen reeds deel:

  • Alle scheepvaartbegeleiders,
  • Regie Mol
  • Onderhoudsploegen
  • Dijkwachters
  • Scheepsmeters.

Gelet op de spontane opvolging sluiten wij niet uit dat ook nog anderen zich zullen aansluiten.

Om 13u hebben de vakorganisaties een gesprek met gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts. Ondertussen kunnen de acties niet worden stopgezet.