Skip to main content

Wij eisen de verlenging van het corona-ouderschapsverlof!

Als ACOD overheidsdiensten zijn we zwaar verontwaardigd dat de Vlaamse Regering momenteel weigert om het corona ouderschapsverlof na 30 juni te verlengen voor het eigen Vlaams overheidspersoneel.

De Federale Regering heeft w─Śl de verlenging voorzien van het corona ouderschapsverlof voor het federaal personeel.

Dit gaat dus problemen geven voor vele thuiswerkende ouders die weinig of geen opvang vinden voor hun kinderen. Tevens besliste de Vlaamse overheid besliste om de eigen kinderopvang voor het personeel in juli en augustus niet te laten doorgaan. Een flinke streep door de planning van gezinnen. Daarnaast zijn vele zomerkampen en sportkampen in aantal verminderd of met minder kinderen. Dit zet ouders voor problemen.

Waar is het respect voor het Vlaams overheidspersoneel?Wij eisen dat de Vlaamse regering en de Vlaamse overheid hun beslissing herzien.

Wij eisen de verlenging van het corona-ouderschapsverlof tot en met september.

Steun mee onze eis tot herziening en mail de vraag tot herziening naar uw leidend ambtenaar en naar het kabinet van onze minister van Bestuurszaken.