Skip to main content

Vlaams regeerakkoord is aanval op het overheidspersoneel en op de dienstverlening

Lees het persbericht hieronder.