Skip to main content

Sectoraal Akkoord Vlaams Overheidspersoneel 2017-2019 ondertekend!

Verhoging eindejaarstoelage en zaterdagtoelage.

Lees Tribune juli 2019 of volg volgende link op pag. 25: https://www.acodonline.be/tribune/2019/7